Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011

 

ISBN 9788080602628

Bratislava 2011

 

Contents (PDF)

 

Čurný, M.,
Prehľad bádania o tehlách na Slovensku, Übersicht der Ziegelforschung in der Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 7-12
(PDF)

 

Šuteková, J.,
Hlina v architektúre staroveku alebo o počiatkoch tehly, Lehm in Architektur des Altertums. Über die Anfänge der Ziegel,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 13-20
(PDF)

 

Bazovský, I.,
Tehla v dobe rímskej, Ziegel in der römischen Kaiserzeit,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 21-24
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nálezy kolkovanej stavebnej keramiky z rímskej stanice v Stupave z výskumov v rokoch 1987 až 2004, Gestempelte Baukeramikfunde aus der römischen Station in Stupava. Die Ausgrabungen von 1987-2004,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 25-29
(PDF)

 

Nagy, P.,
Stredoveké tehly na Slovensku, Mittelalterliche Ziegel in der Slowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 31-43
(PDF)

 

Čurný, M.,
Tehliarstvo v novoveku, Ziegelherstellung in der Neuzeit,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 45-55
(PDF)

 

Hrubala, M.,
Tehliarstvo v Modre od novoveku do roku 1939, Ziegelherstellung in Modra von der Neuzeit bis zum Jahre 1939,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 57-64
(PDF)

 

Urminský, J.,
Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku, Die mittelalterliche und neuzeitliche Ziegelherstellung in Trnava und Hlohovec,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 65-74
(PDF)

 

Šteffek, J.,
Signované tehly - historické artefakty tehliarskej výroby na území stredoslovenských banských miest, Signierte Ziegel - historische Artefakte der Ziegelherstellung auf dem Gebiet der mittelslowakischen Bergbaustädte,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 77-84
(PDF)

 

Pastorek, I.,
Datované a zdobené tehly z Pobedima (okr. Nové mesto nad Váhom), Datierte und verzierte Ziegel aus Pobedim (Bez. Nové Mesto nad Váhom),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 85-87
(PDF)

 

Čurný, M.,
Bratislavské tehly, Die Ziegel aus Bratislava,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 89-97
(PDF)

 

Eliáš, M.,
Tehliarstvo a tehelne v Šuranoch a v blízkom okolí, Ziegelherstellung und Ziegeleien in Šurany und in naher Umgebung,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 99-103
(PDF)

 

Čurný, M.,
Staré názvy tehelní, Alten Namen von Ziegeleien,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 105-136
(PDF)

 

Nagy, P.,
Katalóg výstavy Laterãrius, dejiny tehliarstva na Slovensku,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 3, 2011, 137-155
(PDF)