Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991

ISBN 8021702540

Bratislava 1991

 

Contents (PDF)

 

Studeníková, E.,
Úvodom – Zum Geleit – By Way of Introduction
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 5-10 (PDF)

 

Bartík, J.,
K osídleniu povodia Vištuckého potoka a Gidry v strednej dobe bronzovej – Zur Besiedlung der Bachtäler Vištucký potok und Gidra – On the Settlement of the Vištucký Stream and the Gidra Basin in the Middle Bronze Age
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 11-34 (PDF)

 

Stuchlík, S.,
Nálezy ze Slovenska ve sbírce muzea ve ŽdánicíchFunde aus der Slowakei in der Museumssammlung zu ŽdániceFinds from Slovakia in the Museum Collections at Ždánice,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 35-48 (PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
Kolkované rímske tehly z polohy BerglBratislave-RusovciachGestempelte römische Ziegel in der Lage Bergl in Bratislava-RusovceStamped Roman Briks from the site Bergl in Bratislava-Rusovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 49-68 (PDF)

 

Tomčíková, K.,
Včasnoslovanské sídliskové objekty v Lakšárskej Novej Vsi – Frühslawische Siedlungsfunde in Lakšárska Nová Ves – Early Slavonic Settlement Buildings at Lakšárska Nová Ves,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 69-84 (PDF)

 

Holčík, Š.,
Veľkomoravské pohrebisko v BíniEin grossmährisches Gräberfeld in Bíňa – A Great Moravian Burial Place at Bíňa,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 85-105 (PDF)

 

Fűryová, K., Míček, M., Mihok, Ľ., Tomčo, Š.,
Začiatky železiarstva vo východnej časti GemeraAnfänge der Eisenverarbeitung im Ostteil des Gemer-Gebietes im MittelalterBeginnings of Ironworking in the Eastern Part of Gemer in the Middle Ages,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 107-144 (PDF)

 

Novotný, B.,
K životnému jubileu Magdy PichlerovejZum Lebensjubiläum von Magda PichlerováLife Jubilee of Magda Pichlerová,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 145-149 (PDF)

 

Novotná, M.,
PhDr. Jozef Paulík, CSc., šesťdesiatročný – Lebensjubiläum von Jozef Paulík - Life Jubilee of Jozef Paulík,
Annales Musei Nationalis Slovaci 85 Archaeologia 1, 1991, 151-154 (PDF)