Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001

ISBN 8080600767

Bratislava 2001

 

Contents (PDF)

 

Novotná, M.,
K životnému jubileu PhDr. Jozefa Paulíka, CSc.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 4
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
K životnému jubileu PhDr. Magdy Pichlerovej, CSc.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 5
(PDF)

 

Holčík, Š.,
Desať rokov Zborníka SNM Archeológia,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 7
(PDF)

 

Paulík, J.,
Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch - Posádke
III., Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka III.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 9-72
(PDF)

 

Bartík, J.,
Štítová puklica z neznámej lokality z okolia Banskej Bystrice, Die Schildbucher aus einer unbekannten Fundstelle in der Umgebung von Banská Bystrica,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 73-82
(PDF)

 

Studeníková, E.,
K výskytu niektorých typov spôn cudzej proveniencie v dobe Halštatskej na Juhozápadnom Slovensku, Über das Vorkommen von einigen hallstattzeitliche Fibeltypen fremder Provenienz in der Südwestslowakei,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 83-104
(PDF)

 

Turčan, V.,
Výšinné polohy v germánskej vojenskej stratégii na strednom Podunajsku v 1. - 4. storočí, Die Höhenanlagen in der germanischen Militärstrategie des 1. - 4. Jahrhunderts auf dem Mitteldonaugebiet,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 105-110
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologické nálezy zo Žitného ostrova Antala Khína, Archäologische Funde aus Žitný ostrov (Schüttinsel) die Sammlung von Antal Khín,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 111-134
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Zisťovací výskum v Modre, poloha Zámčisko, Eine Ermittlungsgrabung in Modra, Flur Zámčisko,
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 135-168
(PDF)

 

Vallašek, A.,
Za PhDr. Stanislavom Šiškom, DrSc. (31.5.1935 - 9.7.2001),
Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 169
(PDF)

 

Pávová, D.,
Bibliografia Zborník Slovenského národného múzea 85 - 94. Contents ročníkov Archeológia 1 - 10, Annales Musei Nationalis Slovaci 95 Archaeologia 11, 2001, 171-185
(PDF)