Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995

ISBN 8090049885

Bratislava 1995

 

Contents (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Neolitická osada v Senci, Neolitische Siedlung in Senec,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 5-23
(PDF)

 

Bartík, J.,
Kovolejárstvo na sídlisku z doby bronzovej vo Veselom, Metallgusstätigkeit in der Siedlung aus der Bronzezeit in Veselé,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 25-46
(PDF)

 

Illášová, Ľ.,
Petrografická analýza kamenných kadlubov,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 47
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Halštatská mohyla II v Janíkoch, okres Dunajská Streda, Hallstattzeitlicher tumulus II in Janíky, Bez. Dunajská Streda,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 49-75
(PDF)

 

Turčan, V.,
Nové nálezy ostrôh zo Smoleníc-Molpíra, Neufunde von Sporen aus Smolenice-Molpír,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 77-82
(PDF)

 

Dekan, J.,
Hádanky "učiteľky života", Rätsel als "Lehrmeister des Lebens",
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 83-89
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologická zbierka zo Želiezoviec
III., Archäologische Sammlung aus Želiezovce III.,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 91-128
(PDF)

 

Drenko, Z.,
Zaniknutá stredoveká veža na Hrade Červený Kameň, Abgegangener mittelalterlicher Turm auf der Burg Červený Kameň,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 129-136
(PDF)

 

Polla, B., J
án Petrikovich - archeológ, Jan Petrikovich - Archäologe,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 137-144
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
Anton Točík a archeologické oddelenie Slovenského národného múzea,
Annales Musei Nationalis Slovaci 89 Archaeologia 5, 1995, 145-148
(PDF)