Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022

ISBN 978-80-8060-537-7

ISSN 1336-6637

Bratislava 2022

DOI: https://doi.org/10.55015/zbsnm.arch.2022

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z. – Gábriková, B. (DOI)

Medený sekeromlat typu Székely-Nádudvar z okolia Komárna

Die kupferne Hammeraxt vom Typ Székely-Nádudvar von der Umgebung von Komárno
Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 9–19

 

Jelínek, P. (DOI)

O jednom „náleze storočia“ – ohliadnutie sa za teóriami Jozefa Paulíka o náboženstve

doby bronzovej

About one “find of the century” – a hindsight at the theories by Jozef Paulík regarding Bronze Age religion

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 21–45

 

Bartík, J. (DOI)

Ihlica s otvorom v krčku z Vištuku 

Eine Lochhalsnadel aus Vištuk

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 47–56

 

Makarová, E. – Harčar, P. (DOI)

Depot z mladšej až neskorej doby bronzovej zo Stakčína

The Urnfield Period hoard from Stakčín

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 57–70

 

Šefčáková, A. – Balciar, I. (DOI)

Nástenná uhľová značka z doby železnej v jaskyni Číkova diera v Slovenskom krase

A wall charcoal sign from Iron Age in the Číkova diera cave, in the Slovak Karst area

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 71–79

 

Droberjar, E. (DOI)

Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum

Včasnorímske bodliakovité spony (Distelfibeln) v barbariku

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 81–92

 

Jílek, J. – Petřeková, E. – Zubajová, M. – Kučová, S. – Burianová, V. (DOI)

Pompeian bronze vessels of Chancellor K. W. N. L. Metternich from Kynžvart in Western Bohemia

Pompejské bronzové nádoby kancléře K. W. N. L. Metternicha z Kynžvartu v západních Čechách

Vasi pompeiani in bronzo del cancelliere K. W. N. L. Metternich di Kynžvart nella

Boemia occidentale

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 202293–144

 

Elschek, K. – Sedlmayer, H. (DOI)

In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus

für Titus aus der germanischen Großsiedlung von Kostolište im Marchland

In caliga militari – držadlo krčahu s vojenským sandálom a aureus Vespasiana pre Tita z rozsiahleho germánskeho sídliska v Kostolišti v Pomoraví

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022145–167

 

Kuzmová. K.† (DOI)

Ancient Routes North of Pannonia in the Light of Roman Products and Amber Artefacts

Staroveké cesty severne od Panónie vo svetle rímskych výrobkov a jantárových artefaktov

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 169–178

 

Bazovský, I. – Hladíková, K. – Čambal, R. – Rajtár, J. – Halama, J. – Šefčáková, A. (DOI)

Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode

Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 179–271

 

Stoklas, B. (DOI)

Mince a rímsko-provinciálna emailovaná spona z Pustých Sadov

Münzen und provinzialrömische Emailfibel aus Pusté Sady

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 273–282

 

Varsik, V. (DOI)

Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova

Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 283–295

 

Vích, D. – Jílek, J. – Kmošek, J. – Daňhel, P. (DOI)

Provincial-Roman brooches from the hill Žalý in the District of Rakovník. A contribution to the first find of an annular brooch with openwork frame from Bohemia

Římsko-provinciální spony z kopce Žalý na Rakovnicku. Příspěvek k nálezu první kruhovité spony s prolamovaným okrajem z Čech

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 297–305

 

Kvetánová, I. (DOI)

Plastika Tráckeho jazdca v zbierkach Archeologického múzea v Bratislave

A statuette of a Thracian horseman in the collections of the Bratislava Archaeological Museum

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 307–318

 

Daňová, M. – Daňová, K. – Halinár, M. – Hoffman, M. – Lieskovský, T. – Koprivňanský, A. – Sočuvka, V. (DOI)

Hľadanie rímskeho prístavu. O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna

Dunaja pri Iži

Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 319–328

 

Čisťakova, V. – Beneš, Z. – Zlámalová Cílová, Z. – Hanus, R. – Lapčák, L. – Msallamová, Š. – Trojek, T. (DOI)

Interdisciplinární pohled na zlaté kování z doby stěhování národů z Kounic

Interdisciplinary view on forged gold fittings during the Migration Period in Kounice

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 329–354

 

Pomberger, B. M. – Mühlhans, J. – Saunderson, K. (DOI)

Metallic idiophones of the Early History Period from the archaeological collection of the Slovakian National Museum in Bratislava

Ranohistorické kovové idiofóny z archeologickej zbierky Slovenského národného múzea v Bratislave

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 355–378

 

Březinová, G. (DOI)

Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre

The medieval pyrotechnic feature from Mostná ulica street in Nitra

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 379–391

 

Čambal, R. – Budaj, M. – Hrica, J. (DOI)

Súbor nálezov z hradu Teplica

Funde von der Burg Teplica

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 393–436

 

Turčan, V. (DOI)

Milan Hrabkovský: Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kultúrny kontext

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 437–438

 

Španihel, S. (DOI)

Martin Furman: Nové Objavy v Žilinskom kraji I.

Zborník Slovenského národného múzea CXVI, Archeológia 32, 2022, 438–440