Bratríci na Slovensku v archeologických nálezoch

od 20. 5. 2017 do 31. 12. 2017

Na výstave sú predstavené nálezy z bratríckych táborov (Posádka pri Gajaroch, Zelená Hura – Hrabušice, Chmeľov), ako aj ďalších lokalít (Čebovce – Zelený hrad, Tekovská Breznica). Bratríci sa na slovenskom území pohybovali medzi rokmi 1428 – 1467. V oblastiach, ktorými prešli, dochádzalo k rabovaniu, podpaľačstvu a vraždeniu. Ich archeologický odkaz spočíva predovšetkým v militáriách, ale aj v dokladoch jazdectva, poľnohospodárskom a remeselnom náradí. Poklady mincí svedčia o snahe obyvateľstva chrániť svoj majetok.

Výstava bola realizovaná pri príležitosti 100 rokov od narodenia historika a archeológa B. Pollu (12. 4. 1917 Humenné – 16. 8. 2000 Bratislava), ktorý ako prvý bádateľ preskúmal aj niektoré zaniknuté bratrícke tábory.