Kelti na Záhorí

od 15. 3. 2018 do 19. 9. 2018


Nová výstava SNM-Archeologického múzea prezentuje nové aj známe nálezy z čias keltského osídlenia Záhoria (4. – 1. stor. pred n. l.). 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!