Za horami, za dolami - Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

od 21. 9. 2017 do 26. 11. 2017

Vo štvrtok 21. septembra o 16. hodine Vás pozývame do Slovenského národného múzea v Martine na slávnostné sprístupnenie výstavy Za horami, za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine, pripravenej v spolupráci s Múzeom Vojvodiny v Novom Sade.
Slovenské národné múzeum v Martine formou výstav systematicky približuje kultúru Slovákov v zahraničí. Po tom, ako uviedlo výstavy venované Slovákom v Maďarsku a Rumunsku, dňa 21. septembra 2017 o 16. hodine sprístupní vo svojich priestoroch výstavu Za horami, za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine, približujúcu históriu a kultúru Slovákov žijúcich v Srbsku. Na časti jeho územia – vo Vojvodine – žijú príslušníci slovenského národa už tri storočia. Za tento čas zanechali v dejinách a kultúre novej domoviny hlbokú stopu.
Hlavným cieľom viacročného projektu Múzea Vojvodiny v Novom Sade je prostredníctvom multidisciplinárnej výstavy predstaviť tie charakteristiky Slovákov vo Vojvodine, ktoré sú dokladom ich identity. Ako výsledok spoločnej práce tímu etnológov, historikov a historikov umenia sa na výstave prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva. Expozícia vytvorená muzeálnymi predmetmi, archívnymi materiálmi a výtvarnými dielami v širších kultúrno-historických súvislostiach približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias prisťahovania sa z územia Slovenska až po súčasnosť.
Súčasťou výstavy je prezentácia mimoriadneho fenoménu – slovenského insitného umenia, ktorú tvoria exponáty Galérie insitného umenia v Kovačici. Diela týchto maliarov tvoria významnú oblasť kultúry, ktorou sa slovenské národnostné spoločenstvo zviditeľňuje nielen vo Vojvodine, ale aj na medzinárodnej umeleckej scéne.
Historický úvod výstavy je venovaný téme samotného prisťahovania a následného organizovania náboženského života a školstva počas 18. storočia. Trojstoročné časové rozpätie reprezentujú tematické celky, ktoré vypovedajú o rozvoji kultúrnych, hospodárskych či národnostných inštitúcií a tiež poukazujú na významné osobnosti z akademického, politického, kultúrneho a umeleckého života slovenského národnostného spoločenstva. Dôležitú zložku výstavy tvorí objasňovanie politických a kultúrnych stykov Slovákov so Srbmi na území dnešnej Vojvodiny.
Prvky tradičnej kultúry približujú muzeálne predmety, ktoré pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia, uchovávané v etnologických zbierkach Múzea Vojvodiny v Novom Sade. Prostredníctvom ukážok hmotnej kultúry, zakotvenej do kontextu javov podstatných pre uchovávanie a pestovanie etnickej a lokálnej identity Slovákov, sú predstavené niektoré aspekty hospodárstva, akými sú napríklad pestovanie chmeľu a konope, duchovná a obyčajová prax v ročnom a životnom cykle, či tradičný odev a domáca textilná výroba.

Kontakt pre bližšie informácie
PhDr. Hana Zelinová
tel.: +421 43 413 3096 e-mail: hana.zelinova@snm.sk
www.snm.sk