Mária Terézia a Bratislava

od 27. 12. 2017 do 17. 1. 2018


Mária Terézia (13. mája 1717 - 29. novembra 1780) cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Žena, ktorá ovplyvnila politický a spoločenský vývoj v Európe. K 300. výročiu narodenia Márie Terézie pripravujeme publikáciu pre deti a špeciálny vzdelávací program pre školy. Z publikácie vyberáme:

Korunovácia Márie Terézie

V rokoch 1563 až 1830 bola Bratislava korunovačným mestom Uhorského kráľovstva. Korunovácia Márie Terézie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. júna 1741 bola v poradí pätnástou bratislavskou korunováciou. Slávnostný sprievod sa vybral z Bratislavského hradu ráno o ôsmej hodine. Mária Terézia sa viezla na dvojkolesovom voze oblečená v bohatých, perlami zdobených uhorských šatách. Do mesta vstúpila niekdajšou Vydrickou bránou a pokračovala do Dómu sv. Martina, kde sa konala korunovačná omša. Po nej sa Mária Terézia vydala so sprievodom na korunovačnú cestu cez ulice Bratislavy. Všade sa tlačili ľudia a volali kráľovnej na slávu. Po skončení všetkých obradov sa okolo dvanástej hodine vrátila Mária Terézia späť na Bratislavský hrad, kde sa konala slávnostná hostina. Pri panovníčke sedela zľava jej sestra Mária Anna a manžel František Štefan,sprava teta Magdaléna. Zábava pokračovala aj v uliciach mesta, kde pre Bratislavčanom pripravili pečené voly a fontány s vínom.

Prejdi sa po korunovačnej ceste
Vyznač na mape cestu korunovačného sprievodu od Dómu sv. Martina po korunovačný kopček. 
1 Dóm sv. Martina
V Najväčšom bratislavskom kostole sa konala korunovačná omša. Mária Terézia sedela na tróne na vyvýšenom pódiu pred hlavným oltárom. Korunu na hlavu jej položil ostrihomský arcibiskup spolu s palatínom. Potom zazneli spevy, rozozvučali sa zvony a zahrmeli delá.

2 Hlavné námestie
Počas sprievodu ulicami Bratislavy sa Mária Terézia zastavila na Hlavnom námestí pred radnicou. Následne sa poklonila pred sochou svojej patróny Panny Márie, ktorú nechal pri radnici postaviť jej dedko Leopold.

3 Františkánsky kostol
Františkánsky kostol je najstarším v Bratislave. Tu sa Mária Terézia usadila na trón, z ktorého pasovala štyridsaťpäť šľachticov za rytierov Zlatej ostrohy.

4 Námestie SNP
Z františkánskeho kostola sa Mária Terézia vydala popod Michalskú bránu na dnešné Námestie SNP. Vtedy to bolo voľné priestranstvo, kde pred kláštorom milosrdných bratov stálo pódium, na ktorom panovníčka zložila korunovačnú prísahu.

5 Námestie Ľudovíta Štúra
Na tomto námestí stál v minulosti korunovačný kopček, na ktorom sa konala prísaha vlasti. Mária Terézia vyšla na čiernom koni na kopček a na štyri svetové strany symbolicky sekla mečom na znak, že je pripravená brániť krajinu zo všetkých strán.

Mária Terézia a zábava

Mária Terézia mala rada hudbu, tanec a divadlo. Sama veľmi pekne spievala a v mladosti pretancovala celé noci. K hudbe a tancu viedla aj svoje deti.Následník trónu Jozef mal vždy v pondelok a v stredu hodinu hudby a v utorok, v štvrtok a sobotu lekciu tanca. Mária Terézia pre svoje deti organizovala rodinné divadelné predstavenia aj detské plesy. Ples je slávnostná spoločenská udalosť. Mal presne predpísané pravidlá: výzdobu sály, oblečenie hostí plesu, tanečný poriadok. Začínal sa aj končil pochodovým tancom – Polonéza, vznešený poľský tanec, kde páry tancujú v sále dookola. Potom striedavo nasledovali pomalé a rýchle tance. Často sa v tanečnom poriadku účastníkov plesu uvádzali uhorské ľudové tance. Na želanie Márie Terézie vraj do tanca zahrala aj cigánska cimbalová kapela.

Cicka tanec – hra na mačku a na myš
Tanečníci sa držia za paže a vytvárajú medzi naháňujúcimi sa plot. Pritom sa spievalo a volalo: Mačka chyť myš! Kto prejde cez plot vytvára pár.

V ľudovom mačacom tanci sa spievalo:
Von z komory do komory.
Kocúr mačku nedohoní!

(zaznamenal Pavol Dobšinský)


Československo - v dobrom aj v zlom?
Prednáša prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

27. jún 2018 (streda) o 17:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Za akých podmienok vzniklo Československo? Aké udalosti tomu predchádzali? Aké boli alternatívy? Aké boli prvé kroky štátu a čo spôsobili z hľadiska česko-slovenských vzťahov? Čo nám dal a prípadne aj vzal tento štát? Aký je jeho odkaz pre našu historickú pamäť?
Na tieto i ďalšie otázky bude hľadať odpovede Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., slovenský historik, pôsobiaci na FF UK v Bratislave a v HÚ SAV. Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Vo svojej prednáške sa zameria na česko-slovenské vzťahy, na ich históriu, vývoj a súčasnosť.

Vedomostný kvíz s Jánom Gorduličom o Československu
11. júl 2018 (streda) o 18:00

Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Tímy s maximálne 4 členmi sa prihlasujú na hradpodujatia@gmail.com
Príďte si preveriť svoje vedomosti o Československu. Hovorí vám niečo Martinská deklarácia, Vianočná dohoda alebo Pražská jar? Prihláste sa a získajte pekné ceny.
Vstupné: 2 €

Letný táborový deň v SNM - Historickom múzeu na tému Československo
9. august 2018 (štvrtok) od 8:30 do 17:00
Cena: 20 eur
Letný tábor na Bratislavskom hrade, ktorý sa bude niesť v znamení Československa. Svoje deti môžete prihlásiť na hradpodujatia@gmail.com. Viac informácií a kompletný program tábora nájdete na http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka.

Diskusný večer s Ústavom pamäti národa
21. august 2018 (utorok)
Čas a miesto upresníme
Diskusia k udalostiam 21. 8. 1968, keď vstúpili vojská Varšavskej zmluvy do Československa.

Ikonické diela modernej slovenskej architektúry
24. október 2018 (streda) o 18:00
Bratislavský hrad - kinotéka, II. poschodie
Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20. storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej architektúry.

Viac informácií o výstave a podujatiach:
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
http://cesko-slovensko.eu/

Registrácia na sprievodné podujatia: hradpodujatia@gmail.com