Kontakty na zamestnancov

Vyhľadať kontakt


Riaditeľstvo SNM

Meno Pracovná pozícia Adresa E-mail Zoradené podľa: E-mail Telefón / Mobil / Fax / Voip
Vagovičová Demovičová, Michaela, Mgr. redaktor Vajanského nábr.2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
   
Botlóová Mária upratovačka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Kaňová, Gabriela dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Sika, Tomáš dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Šovčík, Rastislav dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Imanbakiev, Lýdia, Mgr. dozorca Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
   
Arvaiová, Alena mzdový účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 169
voip:sk 269 169
Škrinárová, Alexandra, Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Horínková, Alica finančný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 170
voip:sk 269 170
Vachová, Barbora,Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Valovičová, Barbora sekretárka námestníčky GR pre ÚOČ Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 146
voip:sk 269146
Nosková, Barbora - rodičovská dovolenka metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 147
voip:sk 269 147
Panis, Branislav generálny riaditeľ SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 114
voip:sk 269114
Brisudová, Dagmar kultúrno-propagačná manažérka Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 110
mobil:sk +421 917 307 454
voip:sk 269 110
Hrdý, Dominik kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 238
mobil:sk +421 917 319 684
voip:sk 269 238
Machajdíková, Elena vedúca Archívu SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 250
voip:sk 291250
Ivaničová, Emília knihovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 188
voip:sk 269188
Jurčovičová, Eva vedúca Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 177
mobil:sk +421 918 905 932
fax:sk +421 2 52 924 482
voip:sk 269 177
Ševčíková, Eva metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 147
Kochanová, Gabriela metodik, na rodičovskej dovolenke Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 141
voip:sk 269 141
Podušelová, Gabriela námestníčka GR SNM pre Úsek odborných činností Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 165
mobil:sk +421 915 993 302
voip:sk 269165
Bendeová, Gizela referent vydavateľskej činnosti Redakcie SNM Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 231
voip:sk 291 231
Hlaváčková, Anna knihovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 188
voip:sk 269188
Sedmáková, Irena referent Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 132
voip:sk 269 132
Jurčíková, Ivana metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 267
voip:sk 269 267
Lappiová, Iveta účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 192
voip:sk 269 192
Lipárová Jana zamestnanec podateľne Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 111
Oršulová, Janka poverená vedením Vydavateľstva Žižkova 18, P.O.BOX 13
811 02 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 242
voip:sk 291242
Palárik, Ján referent pre VO Vajanského nábr. 2, P. O. Box. 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 204 69 168
voip:sk 269 168
Palárik, Ján, Ing. referent pre verejné obstarávanie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Prokopčák, Jozef referent pre VO Vajanského náb. 2, P. O. Box. 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 204 69 283
voip:sk 269 283
Nemcová, Katarína, Mgr. koordinátor projektu Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Kucbelová Lenka - rodičovská dovolenka koordinátorka projektu Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón + 421 2 20 469 140
Červenčíková, Lívia finančný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 117
voip:sk 269 117
Štullerová, Ľuboslava účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 161
voip:sk 269161
Magdaléna Gajdošová metodik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 141
voip:sk 269 141
Havlátová, Gabriela mzdový účtovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 183
voip:sk 269 183
Svetlánska, Marcela riaditeľka Kancelárie GR SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 137
fax:sk +421 2 20 469 137
voip:sk 269137
Sedlár, Marcel referent OBO Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 149
mobil:sk +421 905 723 664
voip:sk 269 149
Lehocký, Marek informatik Žižkova 18, P.O.BOX 13
812 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 204 91 118 
mobil:sk +421 905 978 588
voip:sk 291 118
Štefanidesová, Marianna, Ing. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Žitnanská, Mária, PhDr. knihovník Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 204 69 188
Čomajová, Marta vedúca Knižnice SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 106 
mobil:sk +421 905 408 853
voip:sk 269106
Kotrus, Martin, Ing. arch. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Leboc, Martin informatik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 118; +421 2 204 91 263
mobil:sk 0915 995 428
voip:sk 269 118; 291 263
Madrová, Michaela správkyňa budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 270
voip:sk 269 270
Ralbovská, Miroslava vedúca Oddelenia projektového riadenia Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 124
voip:sk 269124
Ondráš, Miroslav investičný referent Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 124
voip:sk 269 124
Blažíček, Mojmír účtovník majetku Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 166
voip:sk 269 166
Friedová, Monika asistentka GR SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón + 421 2 20 469 114
mobil:sk +421 905 401 639
fax:sk +421 2 20 469 114
voip:sk 269114
Mališka, Peter vedúci Oddelenia rozpočtovania a financovania Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 163 
voip:sk 269163
Erdélyi, Róbert, Ing. arch., PhD. projektant Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Maretta, Robert Gregor, Mgr. archivár Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 248
Derzsi, Silvester správca budov Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 268
mobil:sk +421 917 908 317
voip:sk 269 268
Gondová Silvia, JUDr. právnik Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail  
Križanová, Stanislava referent rešeršnej a informačnej agendy Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 266
voip:sk 269 266
Majerská, Tatiana archivárka Žižkova 18, P.O.BOX 13
812 02 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 491 249
voip:sk 291 249
Bodó, Tomáš námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 
Pošli mail
Telefón  +421 2 20 469 167
mobil:sk +421 905 875 840
voip:sk 269167
Hollý, Tomáš kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 105
mobil:sk +421 905 873 900
voip:sk 269 105
Janíček, Tomáš vodič Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 193
mobil:sk +421 918 905 936
voip:sk 269 193
Kolárová, Viera referent Osobného úradu SNM Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 132
voip:sk 269 132
Majchrovičová, Viera vedúca Muzeologického kabinetu Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 145
voip:sk 269145
Polakovičová, Zuzana kultúrno-propagačný manažér Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
Pošli mail  
Vášáryová, Zuzana vedúca Centra múzejnej komunikácie Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
Pošli mail
Telefón +421 2 20 469 109
mobil:sk +421 915 032 062
voip:sk 269 109