Podujatia


Nočné prehliadky - SNM-Múzeum Bojnice

Nočné prehliadky - SNM-Múzeum Bojnice od 6. 7. 2018 do 25. 8. 2018

Netradičná „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami" s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej...