Body pohžadu / Nézőpontok

od 3. 11. 2016 do 30. 1. 2017

Trojrozmerné fotografie z Vežkej vojny

Výstava predstavuje trojrozmerné fotografie, ktoré s použitím špeciálnych okuliarov získavajú tretiu dimenziu – priestor. Zábery súvisia s 1. svetovou vojnou a originálom každého je stereofotografia. Tento zvláštny typ fotografie sa v skutočnosti skladá z dvoch odlišných fotografií, ktoré boli v súlade s videním oka vytvorené z dvoch odlišných uhlov rovnakého objektu. Pri pozeraní cez špeciálne zariadenie – stereoskop, sa dvojica fotografiií spojí a pozorovatež vníma jediný priestorový obraz. Stereofotografie pochádzajú zo zbierok štyroch inštitúcií: Maďarského národného múzea – historického archívu fotografií, súkromnej zbierky Sándora Felvincziho, fotografického archívu Vojenského historického múzea a z Nadácie pamiatky Alojza Stróbla. Pomocou digitálneho spracovania a použitím tzv. anaglyfovej technikoy sa stávajú trojrozmernými aj bez stereoskopu. Anaglyfová technika je v zahraničí (aj v Maďarsku) známa už viac ako sto rokov. Využíva rozloženie obrazu pre žavé a pravé oko tzv. komplementárnymi farbami (červenou a modrou) a spojením týchto dvoch zložiek umožňuje priestorové sledovanie obrazu. 

Stereofotografovanie bolo rozšírenou fotografickoui technikou a do roku 1914 prešlo dvoma populárnymi etapami. Na prelome 19. a 20. storočia firmy, ako napríklad Underwood & Underwood (1894 – 1923), Keystone View Company (1892 – 1970) alebo nemecká firma Neue Photographische Gesellschaft (1894 – 1922), vyrábali a predávali do celého sveta tematicky rôznorodé stereofotografie. 

O plastické fotografie z bojísk a udalostí Vežkej vojny bol obrovský záujem. Nemecké, britské a americké firmy vytvárali celé série stereofotografií o 1. svetovej vojne a predávali ich svetovej verejnosti. Výstava predstavuje výber stereofotografií zo sto kusovej série Neue Photographische Gesellschaft s názvom ,,Svetová vojna 1914 – 1916", z tristo kusovej série vydanej Keystone View Company z roku 1923 a zo záberov súkromných fotografov, ktoré neboli určené pre verejnos.
__________________________________________________________

Térhatású fényképek a Nagy Háborúból

Kiállításunk háromdimenziós fényképeket mutat be: a fotók – ha a piros-kék „szemüvegen" keresztül nézzük őket – térhatásúvá válnak, a magasság és a szélesség két dimenziója mellett a mélység harmadik dimenziójával gazdagodnak. Mindegyik felvétel az első világháborúhoz kapcsolódik, s mindegyik eredetije egy sztereofénykép. Ez a különleges fotográfia valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll, amelyeket az emberi szem állásának megfelelően két különböző szögből vettek fel ugyanarról a tárgyról. A képpár egy speciális szerkezetben, a sztereoszkópban szemlélve egyetlen térhatású képpé olvad össze a képnézegető tudatában. A négy gyűjteményből (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár, Felvinczi Sándor magángyűjteménye, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fotóarchívuma, Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány) válogatott sztereoképek a digitális képfeldolgozás és az úgynevezett anaglif-eljárás segítségével, sztereonéző készülék nélkül válnak háromdimenzióssá. Az anaglif-technika már több mint száz éve ismert külföldön és Magyarországon egyaránt, lényege, hogy a jobb és a bal szem helyzetének megfelelően felvett két képet úgynevezett kiegészítő – komplementer – színekkel (pirossal és kékkel) másolják egymásra. Az így kapott képet a „szemüveg" segítségével, a kiegészítő színek hatásmechanizmusának köszönhetően, az emberi agy térben képes érzékelni.

A sztereofényképezés a fotográfia kezdeteitől jelen volt a képkészítési technikák között, s 1914-ig két népszerűségi csúcson is túljutott. A 19-20. század fordulóján számos cég – például az amerikai Underwood & Underwood (1882–1923), a Keystone View Company (1892–1970) vagy a német Neue Photographische Gesellschaft (1894–1922) – gyártotta soha nem látott mennyiségben és értékesítette világszerte a legkülönbözőbb témájú sztereo-fényképeket.

A Nagy Háború hadszíntereiről, eseményeiről beszámoló plasztikus képek nagy érdeklődésre tarthattak számot. Erre alapozva a német, brit és amerikai cégek világháborús sztereofénykép-sorozatokat állítottak össze és árusítottak a képi információkra éhes nagyközönségnek. Kiállításunk a Neue Photographische Gesellschaft száz képet tartalmazó „Világháború 1914–16." sorozatából, az amerikai Keystone View Company 1923-ben kiadott háromszáz darabos sorozatából valamint privát fényképezők nem közlésre szánt, szabadabb témaválasztású sztereofelvételeiből válogat.