Vstupné


Vstupné na výstavy a expozície
Základné vstupné (dospelí)
(Stála výstava)
3, 00  €/ 1 osoba 
Zľavnené vstupné 
Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ),
Dôchodcovia od 65 rokov,  držitelia preukazu ITIC, EURO 26
1,50  €/ 1 osoba
Školské skupiny (ZŠ a SŠ) 1 € alebo 1Kult.poukaz/osoba
Školské skupiny (VŠ)   1  €/osoba
Rodinné vstupné 1+2
(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov)
 4,00  €
Rodinné vstupné 2+3
(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov)
  7,50  €
 Čestná, voľná vstupenka 
deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR,pracovníci Kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba).
 0,  €

Lektorovanie
v slovenskom jazyku  2  €/hod. 
v cudzom jazyku – skupiny (min. 3 ľudia) 3  €/hod.
v cudzom jazyku – jednotlivec 3  €/hod.
vzdelávacie programy pre školské skupiny 3  €/hod.
Vstupné na stálu výstavu mimo otváracích hodín

Plné vstupné                                                                                 4,00  €/ 1 osoba Lektorovanie mimo otváracích hodín

v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)   3  €/hod. 
v cudzom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov) 7,50 €/hod.
v cudzom jazyku – jednotlivec  5  €/hod.


 
Ďalšie služby

fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená  
2 €/ 1 prístroj


Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni dopredu.