Múzeum slovenskej dediny


Múzeum slovenskej dediny

Kalendárium podujatí 2017

od 17. 1. 2017 do 10. 12. 2017
Múzeum slovenskej dediny

26. február Už sa fašiang kráti Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť. Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk February 26 Shrovetide Will Be Over Soon Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment. 9. apríl Veľká noc na dedine Vynášanie Moreny a...

Expozícia slovenskej dediny


Múzeum slovenskej dediny

Región Orava je najstaršou sprístupnenou expozíciou areálu múzea. K najpozoruhodnejším stavbám patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Zastúpené sú aj objekty technické (kováčska dielňa zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého), spoločenské (horáreň a krčma z Oravskej Polhory), solitéry hospodárskych stavieb (sýpky a zemiakové...

Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Múzeum s najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku prezentuje okrem tradičného staviteľstva a bývania aj spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Na ploche 15,5 ha sústreďuje 145 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec. Zobrazuje tak rozmanitosť foriem tradičnej stavebnej kultúry ako aj hospodársko-sociálne rozvrstvenie obyvateľstva severozápadného Slovenska.

» viac o múzeu