Otváracie hodiny

Oznamujeme návštevníkom Múzea Slovenských národných rád v Myjave, že v múzeu budú prebiehať komplexné rekonštrukčné práce. Múzeum SNR bude preto uzatvorené od termínu 1.2. 2018. O ukončení rekonštručných prác a znovuotvorení múzea budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Otváracie hodiny počas letnej sezóny
jún – august: pondelok – sobota od 08:00 do 16:00 h.
Posledný vstup do expozície je o 15:00 h.

Otváracie hodiny mimo sezóny
september – máj: pondelok – piatok od 08:00 do 16:00 h. 
Posledný vstup do expozície je o 15:00 h. 

Každú prvú nedeľu v mesiaci  je múzeum otvorerené od 12:00 do 16:00 hod. Zároveň oznamujeme návštevníkom, že každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea bezplatný.