Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP 
Pri vstupe do múzea strážna služba na požiadanie otvorí bočný vchod, odkiaľ je bezbariérový prístup ku všetkým expozíciám a výstavám v objekte.  


Upozornenie pre návštevníkov
25. decembra 2018   1. sviatok vianočný bude múzeum zatvorené 
26. decembra 2018   2. sviatok vianočný bude múzeum zatvorené 
  1. január 2019        Nový rok, Deň vzniku SR bude múzeum zatvorené 
  6. január 2019        Traja králi deň prac. pokoja bude múzeum otvorené