Informácie pre návštevníkov

Prístup do objektu pre osoby ZŤP
Pri vstupe do múzea strážna služba na požiadanie otvorí bočný vchod, odkiaľ je bezbariérový prístup ku všetkým expozíciám a výstavám v objekte.  

Veľkonočné sviatky:
14. apríla 2017 Veľký piatok je múzeum zatvorené
15. a 16. apríla 2017 bude múzeum otvorené