Astronomický klub SNM-PM

od 10. 5. 2017 do 30. 6. 2017

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

********************************
Najbližšie stretnutie klubu je
štvrtok 22. jún 2017 o 17.30 hod.


********************************

stretnutia   január 2017 - jún 2017

12.  január 2017
  9.  február 2017
  2. a 16. marec 2017
  6. a 20. apríl 2017
11. a 25. máj 2017
  8. a 22. jún 2017

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA

********************************
AKTUÁLNE

štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h."Odvrátená strana vesmíru"
(dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt; Masarykova univerzita, Brno; Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA)

záznam prednášky
" G R A V I T A Č N É    V L N Y"
 
-  Mgr. Samuel  K O V Á Č I K
(prednáška bola v Objavovni SNM-PM vo štvrtok 18. februára 2016)

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
(rozhovory cez polnoc TA3 14.12.2015)

********************************