Astronomický klub SNM-PM

od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2017

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

Najbližšie stretnutie je 21. septembra 2017
bude venované 60 rokom kozmonautiky
prednáška pre širokú verejnosť - úvodná prednáška podujatia Európskej noci výskumníkov "Made by science", ktorej hlavný program je piatok 29. septembra 2017
venovaná 60. výročiu vypustenia Sputniku 1 a jeho nasledovníkom
(štart Sputnika 1: 4. október 1957, 19:28:34 UTC)

"60 rokov kozmonautiky"
prednáša: Mgr. Jana Plauchová, z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

********************************
Stretnutie štvrtok 5. októbra 2017 

prednáška "Výskum hviezd – 30 rokov od vzplanutia supernovy 1987 A ",
                 RNDr. Drahomír Chochol, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

vstup voľný

********************************
stretnutia   september 2017 - december 2017

21.  september 2017
 5.  október 2017
 9. a 23. november 2017
 7. decemberl 2017

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA

********************************
AKTUÁLNE

záznam prednášky
štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h."Odvrátená strana vesmíru"
(dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt; Masarykova univerzita, Brno; Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA)

záznam prednášky
" G R A V I T A Č N É    V L N Y"
 
-  Mgr. Samuel  K O V Á Č I K
(prednáška bola v Objavovni SNM-PM vo štvrtok 18. februára 2016)

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
(rozhovory cez polnoc TA3 14.12.2015)

********************************