Astronomický klub SNM-PM

od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2017

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

Najbližšie stretnutie je 
vo štvrtok 23. novembra 2017 o 17:30 hod.
prednáška pre širokú verejnosť
"ASTEROIDY SLNEČNEJ SÚSTAVY"
prednáša:   Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD
                 Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK Bratislava********************************

piatok 15. december 2017 o 17.30 h.
"Astronomická žatva"
prednáša:  RNDr. Jiří G R Y G A R, CSc., Fyzikálny ústav AV ČR, Praha********************************

stretnutia   september 2017 - december 2017

21.  september 2017
 5.  október 2017
 9. a 23. november 2017
15. december 2017 

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA

********************************
AKTUÁLNE

záznam prednášky
štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h."Odvrátená strana vesmíru"
(dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt; Masarykova univerzita, Brno; Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA)

záznam prednášky
" G R A V I T A Č N É    V L N Y"
 
-  Mgr. Samuel  K O V Á Č I K
(prednáška bola v Objavovni SNM-PM vo štvrtok 18. februára 2016)

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
(rozhovory cez polnoc TA3 14.12.2015)

********************************