Astronomický klub SNM-PM

od 21. 6. 2018 do 31. 12. 2018

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.
Najbližšie stretnutie
astronomická prednáška

štvrtok 20. september 2018 o 17.30 h


"F O T O G R A F U J E M E      O B L O H U"


prednáša:   Ing. Miroslav LOPAŠOVSKÝ, Bratislava
Objavovňa SNM-PM; vstup voľný
v skratke (DOC, 37,4 kB)

********
štvrtok 4. október 2018 o 17.30 h
"Meteority a mikrometeority - Zem pod paľbou"
prednáša:   Mgr. Karol  HAVRILA, FMFI UK, Bratislava
Objavovňa SNM-PM; vstup voľný

********
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava
(pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok)

na večernej oblohe v prípade priaznivých poveternostných podmienok bude možné pozorovať aj planéty  - Venuša, Jupiter, Saturn, Mars

27. júla 2018 o 7:00 h - planéta Mars je vo veľkej opozícií
najbližšie ku Zemi bude 31. júla 2018 o 10:00 h (0,385 AU = 57,6 milónov km)********

fotečky Miroslava Lopašovského


 Mesiac 22.4.2018 21:35


NGC 7000 - Severná Amerika, hmlovina v súhvezdí Labuť


M31 + NGC 205


NGC 869 a NGC 884 - Chi a H Persei - dve otvorené hviezdokopy v súhvezdí Persea


M27 - Dummbell, Činka - planetárna hmlovina v súhvezdí Líštičky

********

********
pozorovanie 23. februára 2018
zákryt hviezdy Aldebarana (alfa Tau) Mesiacom  

23. február 2018 18:08:10 SEC

 

23. február 2018 18:09:40 SEC


        

Stretnutia v mesiacoch
september - december 2018 sa uskutočnia vo štvrtky

20. september 2018 
4. október 2018
8. a 22. november 2018
6. december 2018

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.
Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA.

Online prednášky
Aktuálne 

Asteroidy Slnečnej sústavy  
Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prednáška bola vo štvrtok 23.11.2017 / 17:30 h / Objavovňa SNM-PM 

"Odvrátená strana vesmíru" 
dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt / Masarykova univerzita, Brno / Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA
prednáška bola vo štvrtok 2. marca 2017 / 18:00 h / Objavovňa SNM-PM 

"Gravitačné vlny"  
Mgr. Samuel  Kováčik
prednáška bola vo štvrtok 18. februára 2016 / Objavovňa SNM-PM 

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
rozhovory cez polnoc TA3 / 14.12.2015