Astronomický klub SNM-PM

od 4. 2. 2018 do 30. 6. 2018

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.
Najbližšie stretnutie je vo štvrtok 12. arpíla 2018 o 17:30 h

Objavovňa, vstup voľný

********
štvrtok 26. apríl 2018 o 17.30 h
prednáška:
"Život vo vesmíre" 
prednáša: RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikálny ústav AV ČR Praha, ČR
Zimná záhrada SNM, Vajanského nabr. 2, vstup voľný********
pozorovanie 23. februára 2018
zákryt hviezdy Aldebarana (alfa Tau) Mesiacom  

23. február 2018 18:08:10 SEC

 

23. február 2018 18:09:40 SEC


        

Stretnutia v mesiacoch
január - jún 2018 sa uskutočnia vo štvrtky

25. január 2018
8 a 22. február 2018
22. marec 2018
12. a 26. apríl 2018
10. a 24. máj 2018
7. a 21. jún 2018

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.
Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA.

Online prednášky
Aktuálne 

Asteroidy Slnečnej sústavy  
Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prednáška bola vo štvrtok 23.11.2017 / 17:30 h / Objavovňa SNM-PM 

"Odvrátená strana vesmíru" 
dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt / Masarykova univerzita, Brno / Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA
prednáška bola vo štvrtok 2. marca 2017 / 18:00 h / Objavovňa SNM-PM 

"Gravitačné vlny"  
Mgr. Samuel  Kováčik
prednáška bola vo štvrtok 18. februára 2016 / Objavovňa SNM-PM 

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
rozhovory cez polnoc TA3 / 14.12.2015