Astronomický klub SNM-PM

od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2017

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

********************************

ZATMENIE SLNKA 21. 8. 2017 (u nás nepozorovateľné) - live stream kamery (na internete môžete pohľadať aj ďalšie)
- môžete na internete priamo PRIEBEH zatmenie v letnom stredoeurópskom čase - ten, ktorý máte na Slovensku na hodinkách  
                 18:48.8
                 18:49.0    začiatok úplného zatmenia
                 20:49.3   
                 20:13.2    stred zatmenia
                 22:01.8
                 20:02.1    koniec úplného zatmenia
                 20:02.3                  

https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-live-stream

https://www.timeanddate.com/live/

http://www.popularmechanics.com/space/moon-mars/a25942/nasa-stream-total-solar-eclipse/

https://www.space.com/19195-night-sky-planets-asteroids-webcasts.html

https://www.nasa.gov/eclipselive

http://www.nisenet.org/sites/default/files/6-20-2017_online_workshop_resources_page.pdf

https://eclipse2017.nasa.gov/

http://shadowandsubstance.com/2017/2017e.html********************************
stretnutia   september 2017 - december 2017

21.  september 2017
12.  október 2017
9. a 23. november 2017
7. decemberl 2017

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA

********************************
AKTUÁLNE

štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h."Odvrátená strana vesmíru"
(dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt; Masarykova univerzita, Brno; Stanfordská univerzita, Kalifonia, USA)

záznam prednášky
" G R A V I T A Č N É    V L N Y"
 
-  Mgr. Samuel  K O V Á Č I K
(prednáška bola v Objavovni SNM-PM vo štvrtok 18. februára 2016)

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
(rozhovory cez polnoc TA3 14.12.2015)

********************************