Noc výskumníkov 2017

od 21. 9. 2017 do 29. 9. 2017

11. ročník medzinárodného podujatia "Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2017"
piatok 29. septembra 2017 v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave
MADE BY SCIENCE
prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied
Všetky expozície a výstavy SNM-PM sú v deň Noci výskumníkov otvorené od 9 h. do 23 h. (posledný vstup o 22,30 h.)

Objavovňa SNM-PM 9,00 - 12,00 h.
Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce
  9,00 h. „Moderné metódy výskumu a praxe v meteorológii a klimatológii" zaujímavé rozprávanie a diskusia
- klimatológ Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. z KAFZM FMFI UK, Bratislava
10,30 h. „Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy"
vybrané zaujímavé témy fyziky elektromagnetizmu, nanotechnochnológií a vlastností vody v experimentoch
- fyzik RNDr. Vasil Šmatko a Ing. Eva Kováčová, Bratislava

Objavovňa SNM-PM 16,30 - 21,00 h.
prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť:
16,30 h.
"Inšpirované prírodou"
množstvo zaujímavých riešení, ktoré možno nájsť v ríši zvierat, či rastlín a ich pokusy „kopírovania" v moderných technológiách
prednáša: Mgr. Ján Kautman, SNM-PM, Bratislava
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch., Objavovňa
17,30 h.
"Z dna oceánov až do ulíc Bratislavy (Podivuhodná história kôrovcov - rovnakonôžok)"
Rovnakonôžky, žižiavky, svinky... Títo pozoruhodní pútnici z dna morí osídlili postupne pobrežia, suchú zem po púšte i vody jazier, riek a podzemia a stali sa tiež trvalými spolupútnikmi človeka. U nás žije takmer 50 druhov, celosvetovo asi 10 tisíc. Ako sa žije na 14 nohách? Ako dýchajú pôvodom morské živočíchy na suchu? Čo majú spoločné s kengurami? A prečo ich vyhľadávajú vtáky v čase hniezdenia? Pozrime sa na ne zblízka a naživo. Na tie naše i exotické.
prednáša: RNDr. Andrej Mock, PhD., Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch., Objavovňa
18,30 h.
"Častice na potulkách vesmírom - čo o nich vieme a ako sa detegujú?"
Pred 105 rokmi dokázal rakúsky fyzik Victor Hess na základe svojho priam kaskadérskeho merania existenciu žiarenia, ktoré k nám prichádza z vesmíru. Za tento objav mu bola neskôr udelená Nobelova cena. Dnes vieme, že toto kozmické žiarenie môže dosahovať energie, ktoré sú ďaleko za schopnosťami súčasných urýchľovačov. Zdroje takéhoto žiarenia však zostávajú stále záhadou.
prednáša: Bc. Patrik Čechvala, Bratislava
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch., Objavovňa
19,30 h.
„Fyzikálny mechanizmus globálnej klimatickej zmeny, očakávané dôsledky a možné riešenia"
prednáša: Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., FMFI UK, Bratislava
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch., Objavovňa

SNM-PM, 3. poschodie 9,00 - 23,00 h.
„Huby okolo nás". Hlavnou súčasťou širšie zameraného programu, ktorý má za úlohu zoznámiť návštevníka so skrytým svetom húb v našom okolí bude výstava čerstvých húb HUBY 2017; súčasťou je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.

Prírodovedné múzeum SNM: aktivity počas dňa
lektoráty k expozíciám SNM-PM;
poradenská služba
vedomostný kvíz v expozíciách SNM-PM
astronomické pozorovanie počas dňa (v prípade priaznivého počasia)
13,00 -15,00 h. slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry

večer v Prírodovednom múzeu SNM 17,00 - 23,00 h.
Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie
stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov"
stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch; poznávania prírody; pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum
Antropológia SNM-PM
"Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí"
Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie.
Botanika SNM-PM
"Superpotraviny"
Niektoré potraviny obsahujú viac vitamínov, stopových prvkov, aminokyselín, či iných látok, ktoré sú prospešné pre náš organizmus, ako iné. Nazývame ich "superpotraviny" a najčastejšie pochádzajú z rastlinnej ríše (plody, semená alebo listy určitých druhov rastlín), alebo z ríše húb. Počas NV predstavíme návštevníkom dva druhy takýchto "superpotravín". Čili papričky – ukážka pôvodných druhov chilli papričiek i množstva kultivarov, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom, farbou plodov, ale predovšetkým pálivosťou. Využívajú sa v gastronómii a v ostatnom čase čoraz viac aj pre ich zdravotné benefity.Pestované druhy húb – výber zaujímavých druhov jedlých húb, netradičné spôsoby ich pestovania, liečivé huby a možnosti ich využitia v obohatení nášho jedálneho lístka.
Zoológia SNM-PM
Čo nám živočíchy poskytujú a čím nás inšpirujú
Zdroje inšpirácií v živočíšnej ríši pre vedu a rôzne disciplíny so zameraním na vybrané skupiny živočíchov.
Mineralógia SNM-PM
„Odpady – ložiská kovov 21. storočia"
Ekonomický vývoj spolu s rozvojom technológií si vyžadujú ťažbu stále väčšieho a väčšieho objemu nerastných surovín.
Z dlhodobého hľadiska je tento trend neudržateľný, preto je potrebné venovať sa technológiám získavania kovov z odpadu,
v ktorom sa hromadia. Akým spôsobom a aké kovy môžeme získať napríklad z už nepotrebných mobilných telefónov, do akej miery sa využívajú tieto „ložiská" 21. storočia na Slovensku a mnohé ďalšie sa môžete dozvedieť u nás počas Noci výskumníka.
„Využitie nano – minerálov v environmentalistike"
Mnohé minerály patriace na základe štruktúry do „nano" ríše sú veľmi prospešné pri riešení mnohých environmentálnych problémov. Porozprávame vám o tých najdôležitejších a nebude chýbať ani praktická ukážka.
Paleontológia SNM-PM
"Spoznávajte pradávne zaniknuté svety"
O pradávnych zaniknutých svetoch sa dozvedáme čítaním fosílnych záznamov, t.j. skúmaním skamenených zvyškov organizmov, či skamenených stôp po ich činnosti – skamenelín, ktoré sa zachovali v horninách zemskej kôry. Skameneliny majú rôznu formu. Spoznajte rôzne typy skamenelín a informácie, ktoré so sebou nesú.
"Pozrime sa na ne inak"
Skameneliny sú pre mnohých len kamene, beztvaré, bezfarebné, nemé... Ak však tieto "kamene" budeme pozorne sledovať a budeme sa snažiť porozumieť im, povedia nám mnoho. Ukážeme Vám akú farbu mali niektoré ulitníky v neogéne (treťohorách). Myslíte, že nie je možné, aby sme videli farbu 13-miliónov rokov starej schránky? Príďte a uvidíte, nie kúzlo, ale čo všetko dokáže veda ...

Zázračná príroda (astronómia, fyzika a chémia ako ju možno nepoznáte)
"Interaktívna projekčná sféra" - astronómia 
Projekcia Zeme, Mesiaca, Slnka, planét, hviezdnej oblohy, rozprávanie o hviezdach - o tom, čo je možné na oblohe pozorovať
aj o novinkách astronómie.
"Zábavná veda – fyzikálne a chemické pokusy"
Množstvo zaujímavých pokusov využitím tekutého dusíka a suchého ľadu. Ako vyrobiť levitujúce bubliny, škriekajúci príbor alebo skvapalniť ľudský dych? Dozviete sa v našom stánku.
20:30 h. Ukážka výroby zmrzliny à la chef pomocou tekutého dusíka
"počúvame signály z vesmíru" - živá ukážka zachytávania signálov z prvej slovenskej družice skCUBE 
(SOSA - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity)

večer pred budovou SNM do 23,00 h.
(v prípade priaznivého počasia) večerné astronomické pozorovania – Mesiac v prvej štvrti, planéta Jupiter, Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.

******

Zmena programu vyhradená; na všetky podujatia NV je vstup voľný

******

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku
mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

******