Aktuálne výstavy

Ladislav Fapšo - príbeh drotára

Ladislav Fapšo - príbeh drotára od 23. 6. 2017 do 5. 11. 2017

Špecifickým a ojedinelým fenoménom ľudovej kultúry Slovenska je drotárstvo. Jeho vznik sa viaže ku koncu 17. a začiatku 18. storočia. V tom čase sa v severozápadnej oblasti Slovenska – vplyvom blízkeho Sliezska s...

 

Život a doba spisovateľa Karla Čapka

Život a doba spisovateľa Karla Čapka od 30. 3. 2017 do 27. 10. 2017

Putovná panelová výstava predstavuje v časovej i tematickej postupnosti osobnosť významného českého spisovateľa a novinára 20. storočia Karla Čapka. Spoznáme ho nielen z "učebnicového" hľadiska, ale aj v ďalších,...