Aktuálne výstavy

Ladislav Fapšo - príbeh drotára

Ladislav Fapšo - príbeh drotára od 23. 6. 2017 do 5. 11. 2017

Špecifickým a ojedinelým fenoménom ľudovej kultúry Slovenska je drotárstvo. Jeho vznik sa viaže ku koncu 17. a začiatku 18. storočia. V tom čase sa v severozápadnej oblasti Slovenska – vplyvom blízkeho Sliezska s...

 

Lietava – ožívajúci hrad

Lietava – ožívajúci hrad od 7. 6. 2017 do 20. 8. 2017

Lietavský hrad už stáročia stojí ako skalný strážca uprostred lesov a lúk. Svojou dispozíciou a tajomnom priťahoval návštevníkov po mnoho rokov aj po svojom spustnutí. A pritiahol aj takých, ktorí mu...

 

Jitka Petrikovičová: Od zrnitosti hliny k farbám majoliky

Jitka Petrikovičová: Od zrnitosti hliny k farbám majoliky od 5. 4. 2017 do 31. 8. 2017

Viac ako šesťdesiat rokov tvorby, z toho väčšina v oblasti umeleckej a úžitkovej keramiky, desiatky rokov usilovnosti, hľadania a túžby priblížiť svetu svoje videnie života a krásy. Tak pozná nielen martinská...

 

Život a doba spisovateľa Karla Čapka

Život a doba spisovateľa Karla Čapka od 30. 3. 2017 do 27. 10. 2017

Putovná panelová výstava predstavuje v časovej i tematickej postupnosti osobnosť významného českého spisovateľa a novinára 20. storočia Karla Čapka. Spoznáme ho nielen z "učebnicového" hľadiska, ale aj v ďalších,...