Rodný kraj – autorská výstava maľby

od 16. 6. 2017


V umeleckом priestorе Zakarpatskej oblasti Ukrajiny aj za jej hranicami milovníci výtvarného umenia poznajú mená národného umelca Ukrajiny Vasiľa Svaľavčika a jeho syna, výtvarníka Petra Svaľavčika. Otec a syn, nadaní maliari, pravdiví a úprimní vo svojej tvorbe. Motívy ich rodnej krajiny sú silnou dominantou ich umeleckej práce, ktorá odráža úctu k zemi predkov, lásku k vlasti, sviežosť a čistotu pohľadu, bohatstvo farieb. Ako predstavitelia zakarpatskej školy umenia aj naďalej aktívne pracujú na ukrajinskom príspevku do pokladnice výtvarného umenia na križovatke európskych umeleckých ciest, ktoré tu má svoju veľkú tradíciu a bohaté dedičstvo.

Vasiľ Svaľavčik – maliar, Národný umelec Ukrajiny, jeho tvorba je zameraná na krajinky, zátišia a portréty. Narodil sa 14.10.1951 v Zňaceve, Mukačevský okres, Zakarpatská oblasť Ukrajiny. V roku 1971 ukončil Užhorodské učilište úžitkového umenia, odbor umeleckej maľby. Jeho učiteľmi v odbore boli P. K. Balla, Š. F. Petki, V. I. Demiďuk. Od roku 1987 je členom Národného spolku umelcov Ukrajiny, za rok 1998 získal Laureáta regionálnej ceny J. Bokšaja a A. Erdélyiho v odbore výtvarného umenia. Účastník umeleckých výstav: regionálnych (1976), celoštátnych (1984), zahraničných (1987), medzinárodných plenérov a sympózií. Jeho obrazy sa nachádzajú v štátnych zbierkach Riaditeľstva výstav Národného spolku výtvarných umelcov Ukrajiny, Ministerstva kultúry a turizmu Ukrajiny a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Nemecku, Číne, Izraeli, Španielsku, USA, Kanade, Veľkej Británii, Rakúsku, Austrálii, Japonsku, Rusku a Švajčiarsku. Samostatne usporiadal výstavy: Fussen (Nemecko), Užhorod (1998, 2001), Mukačevo (1999), Kyjev (2000), Lublin (Poľsko, 2003), Bratislava (2004), Užhorod (2006, 2007), Trebišov (2011), Michalovce (2014), Košice (2014).

Peter Svaľavčik - maliar, tvorbou zameraný na portréty a zátišia. Narodil sa 15.5.1983 v Užhorode, Mukačevský okres, Zakarpatská oblasť Ukrajiny. V roku 2004 ukončil bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení A. Erdélyiho Zakarpatskej akadémie umení, odbor výtvarné umenie. V roku 2006 ukončil magisterské štúdium na Ľvovskej národnej akadémii umenia, odbor monumentálne dekoratívne umenie a odvtedy je stálym účastníkom národných i medzinárodných
výstav a plenérov na Ukrajine a v zahraničí. Od roku 2008 pracuje ako asistent na Zakarpatskej akadémii umení v Užhorode. V roku 2010 sa stal predsedom mládežníckej skupiny Zakarpatskej organizácie Národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. Od roku 2012 je členom Národného spolku výtvarných umelcov Ukrajiny. V roku 2016 zvíťazil v medzinárodnej súťaži portrétistov pod záštitou UNESCO vo Francúzsku. Od roku 2017 je členom Americkej asociácie portrétistov.

Samostatné výstavy: Užhorod (2007, 2009), účasť na celoštátnych výstavách (2002 – 2013). Zahraničné výstavy: Budapešť (1997), Poľsko (2000), Slovensko (2014).

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry v spolupráci s Mestom Svidník a Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky v rámci 63. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska organizuje autorskú výstavu maľby výtvarných umelcov Vasiľa a Petra Svaľavčikovcov pod názvom RODNÝ KRAJ, na vernisáž ktorej Vás srdečne pozývame dňa 16. 6. 2017 o 14.00 hod. do výstavnej siene SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (Centrálna ul. 258). Výstava potrvá do 30. septembra 2017.

Kurátor výstavy: Bc. Emília Holodňáková, Ing. Ľudmila Ražina

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Mediálni partneri: