Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

od 1. 3. 2017 do 26. 5. 2017

Tlačová správa, 28. február 2017, Modra

Výstava: Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci
Termín: 1. 3. 2017 – 26. 5. 2017
Organizátor: Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre sprístupní vo svojich výstavných priestoroch reprízu výstavy: Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci.

Panelová výstava s bohatým textom je doplnená o dvoj a trojrozmerné autentické historické predmety. Približuje vzťahy Ľudovíta Štúra k ženám - aj členkám rodiny (matka Anna Štúrová, rod. Michalcová, sestra Karolína), platonickým láskam a priateľkám. Výstava rozvíja tiež tému žien v česko – slovenskom kontexte, (láska Ľudovíta Štúra - Mária Pospíšilová, priateľstvo s Boženou Nemcovou, Bohuslavou Rajskou a i.) s ohľadom na česko – slovenské vzťahy 19. storočia. Predstavuje manželky a dcéry blízkych priateľov Ľ. Štúra: Aničku Jurkovičovú, Ľudmilu Hurbanovú-Fejovú, či Marínu Hodžovú.

Výstava je situovaná vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

Trvanie výstavy: od 1. 3. 2017 do 26. 5. 2017.