Contact

Seat 
SNM – Múzeum Slovenských národných rád  
Štúrova 2  
907 01 Myjava
Contact 
telephone: +421 34 245 11 03; +421 34 245 11 03
e-mail: marian.imriska@snm.sk; muzeumsnr@snm.sk
web: www.snm.sk/msnr 
Mgr. Alena Petráková 

Director 
seat: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava 
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telephone: +421 34 245 1101