35 rokov Múzea ukrajinskej kultúry

Obrazová publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Perly ľudovej architektúry

Obrazová publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Poklady ľudovej kultúry

Obrazová publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Sprievodca múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku

Obrazová publikácia. Múzeum ukrajinskej kultúry

Sprievodca po národopisnej expozícii v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry

Obrazová publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

STRATENÉ DREVENÉ CERKVI SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Odborno-populárna publikácia.2019, 80 s.

Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku

Obrazová publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry č.27

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom HISTÓRIA A KULTÚRA LEMKOVŠČINY. Hlavný redaktor a zostavovateľ PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.., Svidník 2013, 495 strán, v ukrajinskom jazyku.

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »