Odborné činnosti

Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje: