Podateľňa SNM

Pondelok až štvrtok od 8.00 hod do 15.00 h 
Piatok od 8.00 hod do 14.00 h 
Obedová prestávka od 12.00 h do 12.30 h 

Dňa 4.7.2022 bude Podateľňa otvorená v čase od 8.00 h do 14.00 h. Za porozumenie ďakujeme. 

Kontakt 

telefón: +421 2 204 69 111