Vstupné

Základné vstupné

6,00 €

Zľavnené vstupné (seniori, študenti, žiaci)

3,00 € 

Rodinné vstupné – malé (jeden dospelý plus dve deti)

9,00 €

Rodinné vstupné – veľké (dvaja dospelí plus tri deti)

15,00 €

 Žiaci v rámci školské skupiny

2,00 €

Pedagóg so školskou skupinou

0,00 €

Zvýhodnená vstupenka na 5 vstupov (platná po dobu 12 mesiacov)

15,00 €

Zľava 20 % zo základného vstupného (držitelia karty Bratislava CARD City&Region)

4,80 €

deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov: ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP a ŤZP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá nedeľa v mesiaci

Zdarma

Lektorský výklad v prírodovedných expozíciách (45 min.)

8,00 €

Vzdelávací program v Objavovni

8,00 €

SNM – Historické múzeum a Klenotnica

Základné vstupné      

10 €

Seniori, študenti

4 €

Dieťa (6 - 15 rokov)

4 €

Rodinné vstupné1 dospelý a max. 2 deti

12 €

Rodinné vstupné  2 dospelí a max. 3 deti

20 €

Žiaci ZŠ / SŠ v školskej skupine

2 € alebo 2 kultúrne poukazy

Ročná vstupenka

23 €
 
Vstupné do Klenotnice

Základné vstupné

3 €

Seniori, Študenti, Žiaci

2 €
 
Zľavnené vstupné

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ITIC. Viac informácií: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislava-card/ 

 
Bezplatné vstupné

Držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ, SŠ), seniori nad 70 rokov, držitelia ICOM, UNESCO, držitelia turistickej Bratislava Card, Zväzu múzeí Slovenska, novinári (po predložení preukazu), poslanci NR SR, prvá nedeľa v mesiaci 

 
50 %  zľava na parkovanie

Pri zakúpení vstupenky do múzea predložte v pokladni parkovaciu kartu na ktorú vám bude uplatnená zľava. Parkovanie je v garážach priamo pod hradom.

 
Pokladňa 

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok)

 

Lektorský sprievod

Lektorský sprievod poskytujeteme iba na objednávku. Skupinu je potrebené objednať minimálne 5 dní pred plánovanou návštevou.

v slovenskom jazyku

10 € / skupina

v anglickom alebo nemeckom jazyku

15 € / skupina

Kontakt pre objednávky 

e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
tel.:     +421 220 483 110; +421 915 993 301 

Pokladňa

telefón: +4212 204 83 122 

 

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa 
Základné vstupné Vstup zdarma

Umiestnenie pokladne

Pokladňa na Bratislavskom hrade, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka 

SNM – Hudobné múzeum 
Základné vstupné  4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(nad 10 žiakov) 
1,00 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá nedeľa v mesiaci Zdarma 
 
Kaštieľ Dolná Krupá
Základné vstupné
(dospelí)
2,00 €
Zľavnené vstupné 
(študenti s platným preukazom - Index, preukaz MHD a iné, dôchodcovia, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26)
1,00 €
Školské skupiny 1,00 €
Rodinné vstupné - typ A
(2 dospelí a max 3 deti do 15 rokov)
5,00 €
Rodinné vstupné - typ B
(1 dospelý a max 3 deti do 15 rokov)
3,00 €
Mimoriadne vstupné - zľava 20 %
(pre klientov Poštovej banky po preukázaní platobnej karty)
1,60 €
Lektorát v cudzom jazyku 8,00 €
Prvá nedeľa v mesiaci Vstup zdarma


Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Výstavný pavilón Podhradie

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(minimálne 10 žiakov, pedagogický dozor zdarma - maximálne 3 osoby)
1,00 €
Tvorivé dielne
(sprevádzanie školskej skupiny + materiál)
2,00 €

Malé rodinné vstupné
(1 rodič + max. 2 deti)

5,00 €

Veľké rodinné vstupné
(2 rodičia + max. 4 deti)

8,00 €

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Dospelý 

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Študent, senior

3,00 €

1,50 €

Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ZŤP a ZŤP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá nedeľa v mesiaci

Vstup zdarma

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:

Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Hudobné múzeum
Výstavný pavilón Podhradie

nemecká verzia textuslovenská verzia textu

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné (Deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26) 2,00 €
Školské skupiny (nad 10 žiakov) 1,00 €

Deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí, pedagogický dozor, držitelia preukazov ICOM a preukazov pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, prvá nedeľa v mesiaci

zdarma

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici: 

Archeologické múzeum 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Výstavný pavilón Podhradie 

slovenská verzia textumaďarská verzia textu 

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(minimálne 10 žiakov, pedagogický dozor zdarma - maximálne 3 osoby)
1,00 €
Tvorivé dielne
(sprevádzanie školskej skupiny + materiál)
2,00 €

Malé rodinné vstupné
(1 rodič + max. 2 deti)

5,00 €

Veľké rodinné vstupné
(2 rodičia + max. 4 deti)

8,00 €

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Dospelý 

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Študent, senior

3,00 €

1,50 €

Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ZŤP a ZŤP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá nedeľa v mesiaci

Vstup zdarma

 

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:Archeologické múzeum

Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Hudobné múzeum
Výstavný pavilón Podhradie

Dospelí  5 €
Študenti SŠ, VŠ (do 26 rokov) 2 €
Vstup na kultúrny poukaz (KP žiak - jednotlivo) 2 €

Deti do 6 rokov, deti z detských domovov, pedagógovia, držitelia preukazov: VIP, ZŤP, ICOM, ICOMOS, UNESCO, pracovníci múzeí a galérií SR a ČR, držitelia VIP karty SNM,
poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR, zamestnanci MK SR, novinári, prvá nedeľa v mesiaici

zdarma
Foto 2 €

2 €

 Základné vstupné 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy2,00 €
2,00 €
3,00 € 
 Zľavnené vstupné:
(deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO 26)

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy1,00 €
1,00 €
1,50 €

 Výstava

Základné vstupné
Zľavnené vstupné                                                                     

 

1,00€
0,50€

 Vstupné na všetky okruhy + výstava
 (skupina nad 10 ľudí) 

Základné vstupné 
Zľavnené vstupné 
Výklad 

Vzdelávacie programy pre školy (cena pre jedného žiaka/študenta)

 


3,00€
2,00€
5,00€

1,50€

Držitelia karty Bratislava CARD majú 20% zľavu na vstupnom. 

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM,
ZMS a UNESCO, držitelia preukazov zamestnancov múzea alebo galérie SR a ČR,
členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, médiá, prvá nedeľa v mesiaci

 

voľný vstup

 

 

Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera
Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) 2,00 €
 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Riadne vstupné 2,00 €
Zľavnené vstupné 1,00 €
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné  2,00 €
 
Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba
Múzeum plastiky + Galéria Bizmayera
Rodinné vstupné  do štúrovských expozícií a keramických expozícií (2 dospelí, 2 deti) 12,00 €
Samostatné výstavy
Riadne vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné 0,50 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP zdarma
 
Služby
Lektorský výklad 5,00 €
Lektorský výklad v nemeckom, anglickom jazyku (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín (potrebné objednať vopred) 20,00 €

 

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. 

Veľký okruh
Prehliadka Veľkého okruhu v slovenskom jazyku
Dospelí 7,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 4,20 €
Mládež  6 - 18 rokov 3,50 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 15,00 €
Prvá nedeľa v mesiaci zdarma
 
Prehliadka Veľkého okruhu v cudzom jazyku
Dospelí 8,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 4,00 €

• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov

4,80 €
Mládež 6 - 18 rokov 4,00 €
Deti 3 - 6 rokov 2,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 19,00 € 
Prvá nedeľa v mesiaci zdarma
 
Malý okruh 
Prehliadka Malého okruhu v slovenskom jazyku
Dospelí 6,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,00 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 3,60 €
Mládež  6 - 18 rokov 3,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 13,00 €
Prvá nedeľa v mesiaci zdarma
 
Prehliadka Malého okruhu v cudzom jazyku
Dospelí 7,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov 4,20 €
Mládež 6 - 18 rokov 3,50 €
Deti 3 - 6 rokov 2,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 17,00 €

Prvá nedeľa v mesiaci

zdarma
 
Renesančná pevnosť 
Prehliadka Renesančnej pevnosti v slovenskom jazyku
Dospelí 5,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 2,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 3,00 €
Mládež  6 - 18 rokov 2,50 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 12,00 €
Prvá nedeľa v mesiaci zdarma
 
Ako sa žilo na hrade 
Prehliadka v slovenskom jazyku
Dospelí 4,00 €
Mládež 6 - 18 rokov 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
 
Vstupné na prehliadky mimo otváracích hodín múzea
Prehliadka v slovenskom jazyku 14,00 €
Prehliadka v cudzom jazyku 16,00 €
 
Poplatok za program Školy v múzeu 
v slovenskom jazyku
Vzdelávací program 2,00 €
v cudzom jazyku
Vzdelávací program 2,50 €
 
Príplatky k vstupnému
Foto/video 2,00 €

 

Dvaja členovia pedagogického zboru, ktorí sú po celý čas pobytu na hrade zodpovední za svojich žiakov/študentov majú vstup zdarma. 

Voľná nedeľa 

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Expozícia Slovenská národná rada v toku času
Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 3,00 €
Školská skupina  3,00 €/3 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné 8,00 €

Deti do 6 rokov, Seniori nad 70, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM,
držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor, prvá nedeľa v mesiaci

zdarma
 
Vzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min. 4,00 €/4 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min.  5,00 €/5 kultúrne poukazy
 
Výstava
Základné vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad (do 10 ľudí) 5,00 €
Vstup mimo otváracích hodín  20,00 €
 
Špeciálna prehliadka
Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné 4,00 €
Rodinné vstupné 10,00 €Prehliadka Zámockého okruhu alebo Galerijného okruhu
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 8,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Prehliadka komplexná Zámocký a Galerijný okruh
Dospelý 1 osoba 15,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 10,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 9,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS, prvá nedeľa v mesiaici zdarma
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup max. 4 osoby)
150,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup 5 až 10 osôb)
300,00 €
Nočná prehliadka zámku - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba -
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august* -
Škola v múzeu - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba -
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov -
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov
Príplatok k vstupnému - Dočasne zrušené!
Za lektorský výklad v cudzom jazyku za 1 výpravu
(okrem anglického a nemeckého jazyka)
15,00 €

*Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.

Špeciálne programy 

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia). 

Kompletná prehliadka
Dospelí 6 €
Deti, žiaci, študenti, seniori  3 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma
Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP  0,20 €
ZŤP a deti do 3 rokov, prvá nedeľa v mesiaci, zamestananci Národního múzea v Prahe zdarma
Vyhliadka z hradnej bašty samostatne
Dospelí 0,40 €
Dieťa od 3 – 15 rokov, študent a senior 0,20 €

Kompletná prehliadka pozostáva z troch okruhov
Bez lektora je prístupná vyhliadka z hradnej zrúcaniny

Spišský hrad - Stredné a dolné nádvorie a horný hrad

Dĺžka prehliadky Spišského hradu so sprievodcom maximálne 60 min.

Základné vstupné 8,00 €
do 6 rokov zdarma zdarma
deti (6 - 18 rokov)  4,00 €
Zľavnené vstupné
študenti (19 - 26 rokov) 
6,00 €
Zľavnené vstupné - seniori (60 - 80 rokov)  6,00 €
Rodinná vstupenka - maximálne 4 osoby (2 dospelí + 1 dieťa, 1 dospelý + 3 deti, 2 dospelí + 2 deti)  19,00 € 
Poplatok za objednanie skupiny (skupina najmenej 10 osôb) 20,00 €
Nočná prehliadka
Základné vstupné 10,00 €
Zľavnené vstupné: do 6 rokov zdarma, deti, študenti, seniori 8,00 €
Rodinná vstupenka - maximálne 4 osoby (2 dospelí + 1 dieťa, 1 dospelý + 3 deti, 2 dospelí + 2 deti) 25,00 €
 
Stredné a dolné nádvorie 

Pre držiteľov tejto vstupenky je možnosť dokúpenia vstupenky na horný hrad s múzejnými expozíciami v cene: 3 €. Cena platí pre všetky kategórie návštevníkov, nie je možné uplatniť iné zľavy ani rodinnú vstupenku.

Základné vstupné 6,00 €
Zľavnené vstupné - deti do 6 rokov zdarma
Zľavnené vstupné - deti (6 - 18 rokov) 4,00 €
Zľavnené vstupné - študenti (19 - 26 rokov)  4,00 €
Zľavnené vstupné - seniori (60 -80 rok)ov 4,00 €
 
Historická radnica, Dom Majstra Palvla, Výtavná kultúra na Spiši 

Vstupenka platí pre vstup do všetkých troch expozícií v Levoči

Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné deti do 6 rokov zdarma
Zľavnené vstupné - deti (6 - 18 rokov) 3,00 €
Zľavnené vstupné - študenti (19 - 26 rokov) 4,00 €
Zľavnené vstupné - seniori (60 - 80 rokov) 4,00 €
Vstup do 1 expozície
Deti (6 - 18 rokov) 1,50 €
Od 19 rokov - jednotná cena 2,00 €
Vstup na 1 výstavu bez prehliadky expozícií
Deti (6 - 18 rokov) 1,00 €
Od 19 rokov - jednotná cena 2,00 €
Programy v cykle školy v múzeu
Pre deti od 6 rokov 1,00 €
Školská skupina na každých 10 žiakov je 1 dospelý sprievodca zdarma
ZŤP - vstupné ako pre deti. 
ZŤPS - vstupné ako pre deti a sprievodca zdarma.  
Školská skupina - na každých 10 žiakov je 1 dospelý sprievodca zdarma.  
Študenti (18 do 26 rokov) po preukázaní sa preukazom ISIC alebo EURO 26. 
Seniori (60 - 80 rokov) po preukázaní sa občianskym preukazom.  
zľavnený vstup

Deti do 6 rokov
Seniori nad 80 po preukázaní sa občianskym preukazom
Držitelia preukazu Asociácie múzeí ICOM, Zväzu múzeí SR. Zväzu múzeí ČR
Slovenskí aj zahraniční novinári po preukázaní sa platným novinárskym preukazom
Čestné voľné vstupenky vydané SNM
Zamestnanci SNM – po predložení zamestnaneckého preukazu, zľava je neprenosná
Prvá nedeľa v mesiaici

zdarma

 

Všetky zľavy sú nárokovateľné až po preukázaní sa príslušným preukazom v pokladni múzea. V opačnom prípade zľava nebude poskytnutá. 

Pri všetkých kultúrnych a komerčných podujatiach platí cenník vstupného pre dané podujatie. 

Voľná nedeľa 

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

slovenský textmaďarský text 

Kaštieľ Betliar – základné vstupné 
Grófske apartmány – 1. a 2. poschodie + Expozícia egyptológie a exotických trofejí
Dospelá osoba 10 €
Študent (od 15 do 26 rokov, karty ISIC, ITIC EURO≤26) 7 €
Žiak (6 – 15 rokov) 5 €
Osoby nad 62 rokov 7 €
Sprievodca ZŤP (s preukazom) 7 €
ZŤP 5 €
Regionálna zľava 4 €
Rodinné vstupné 1 dospelý + 2 max. deti 15 €
Rodinné vstupné 2 dospelý + 3 max. deti 25 €
 
Výstava
Dospelá osoba 6 €
Študent (od 15 do 26 rokov, karty ISIC, ITIC EURO≤26) 4 €
Žiak (6 – 15 rokov) 3 €
Osoby nad 62 rokov 4 €
Sprievodca ZŤP (s preukazom) 4 €
ZŤP 3 €
 
Kombinovaná vstupenka kaštieľ Betliar a Mauzóleum
Dospelá osoba 12 €
Študent (od 15 do 26 rokov, karty ISIC, ITIC EURO≤26) 8 €
Žiak (6 – 15 rokov) 6 €
Osoby nad 62 rokov 8 €
Sprievodca ZŤP (s preukazom) 8 €
ZŤP 6 €
Deti do 6 rokov / ICOM / Zamestnanci múzeí a galérií, MKSR, spolupracovníci SNM – MBe / Pedagogický dozor (1 osoba na 15 žiakov), prvá nedeľa v mesiaci Bezplatné vstupné

Ukrajinský textSlovenský text

Dospelí 3,00 €
Deti (6 - 15 r), študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Sprievod ZŤP 2,00 €
Tvorivé dielne v múzeu* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
Kultúrno-vzdelávacie podujatia* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
   
Programové vstupné **
Dospelí 5,00 €
Deti 6 - 15 rokov 3,00 €
   
Vstupné do všetkých expozícií
Dospelí 8,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
   
Vstupné na výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti (6 - 15 r)*, študenti, dôchodcovia 0,50 €
   
Príplatky k vstupnému
Lektorský výklad 10,00 €
Amatérske fotografovanie 2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny a pod.)  30,00 €
Deti od 1 do 3 rokov
ZŤP
Učitelia s platným preukazom ITIC alebo platnou známkou ITIC ako pedagogický dozor pre skupinu žiakov
Exkurzie pre občanov z Ukrajiny
Oficiálne návštevy
Darcovia zbierkových predmetov SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode
Vlastníci členského preukazu Asociace muzeí a galerií ČR
Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Vlastníci preukazu zamestnanca Národní muzeum Praha
Pracovníci iných špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea v Bratislave
Pracovníci SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ich príbuzní alebo hostia
Držitelia členských preukazov ICOMOS, ICOM, UNESCO
Klienti Diagnostického centra v Bratislave - Záhorskej Bystrici 
Prvá nedeľa v mesiaici
Zdarma
* 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov ZDARMA
** vzdielávacie podujatia vo výške programového vstupného


rusínsky textslovenský text

Vstupné na výstavy a expozície
Základné vstupné (dospelí) (Expozícia, alebo výstava) 3,00 € 
Zľavnené vstupné Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC) 1,50 €
Zľavnené vstupné
Dochodcovia (od 65 rokov)
1,50 €
Školské skupiny (ZŠ,SŠ,VŠ) 1,00 € /1 kultúrny poukaz na osobu
Šeniorské skupiny 1 € /osoba
Skupina dospelí 2,50 €
Rodinné vstupné 1+2 (1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 4,00 €
Rodinné vstupné 2+3 (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 7,50 €
ZŤP doprovod 1,00 €
Čestná, voľná vstupenka deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO,
ISIC, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR,  držitelia preukazov ZŤP, prvá nedeľa v mesiaci
zdarma
Lektorovanie
V slovenskom jazyku 1,00  €
V cudzom jazyku 2,00  €
V slovenskom jazyku (žiaci,študenti, dôchodcovia, skupiny - školské, seniorské, dospelí) 0,50  €
V cudzom jazyku (dôchodcovia, skupina dospelí) 1,50  €
V cudzom jazyku - mimo otváracích hodín 3,00  €
Vstupné - mimo otváracích hodín (expozícia, alebo výstava)
Dospelí s lektorom v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov) 5,00 €/osoba
Dospelí s lektorom v cudzom jazyku 6,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v slovenskom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov) 2,00 €/osoba
Žiaci a študenti s lektorom v cudzom jazyku 3,00 €/osoba
Ďalšie služby
fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená
1,00 € / prístroj

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni pred prehliadkou.