Spoznávajte

Objavte programy pre školy, verejnosť i odborných pracovníkov. Múzejní pedagógovia pre vás pripravili širokú škálu lektorátov k výstavám, expozíciám, vzdelávacie programy, tvorivé dielne, workshopy, materiály na individuálne vzdelávanie a mnohé ďalšie aktivity.