Generálne riaditeľstvo SNM

Sídlo

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 

Štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM 

Mgr. Branislav Panis

Kontaktná osoba 

Mgr. Monika Friedová 
asistentka GR SNM
e-mail: monika.friedova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 114
mobil: +421 905 401 639
voip: 269 114 

Identifikačné údaje

IČO: 00164721
DIČ: 2020603068
IČ DPH: SK2020603068