Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry č.27

Autor: Sopoliga Miroslav, (zost.)

V roku 2013 Vedecký zborník 27 vydalo SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku s s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013.