Acta Musaei Scepusiensis 2006. Pohľady do minulosti VI.

Katalóg. SNM-Spišské múzeum v Levoči

Acta Musaei Scepusiensis 2007. Pohľady do minulosti VII.

Katalóg. SNM-Spišské múzeum v Levoči

Acta Musaei Scepusiensis 2008. Pohľady do minulosti VIII.

Päť prednášok z cyklu Pohľady do minulosti. Osem príspevkov v rámci Acta Musaei Scepusiensis.

Acta Musaei Scepusiensis 2009

Trinásť príspevkov v rámci Acta Musaei Scepusiensis.

Acta Musaei Scepusiensis 2010-2011

Katalóg. SNM-Spišské múzeum

Bohyne a svätice v umení 19.storočia na Slovensku

Katalóg k výstave. SNM-Spišské múzeum

Drobná sakrálna architektúra na Spiši

Katalóg. SNM-Spišské múzeum v Levoči

Hradohranie. Detský sprievodca Spišským hradom

Obrazová publikácia. SNM-Spišské múzeum

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »