Actionale Protocollum. Die älteste Stadtbuch von Preßburg aus den Jahren 1402 - 1506.

Autor: Arne Ziegler

Najstaršia mestská kniha Bratislavy z rokov 1402 – 1506, napísaná v stredovekej nemčine a transliterovaná podľa moderných editorských zásad. Knihu spracoval Arne Ziegler, popredný germanista a vynikajúci znalec stredovekej nemčiny. Prepis mestskej knihy je hodnotným prameňom nielen pre germanistov, ale aj pre bádateľov v iných vedeckých disciplínach zaoberajúcich sa dejinami Bratislavy 15. a začiatku 16. storočia. Okrem svojej lingvistickej jedinečnosti poskytuje všestranné informácie o živote a kultúre nemeckej komunity v Bratislave, približuje exekutívu mestského práva a osvetľuje mnohé neznáme stránky života mestskej komunity v tomto období. Súčasťou knihy je aj podrobná bibliografia odborných vedeckých štúdií a publikácií zaoberajúcich sa problematikou karpatských Nemcov po roku 1945.
Acta Carpatho-Germanica IV. Bratislava, 1999, 376 s.