Huncokári – každodenný život zaniknutej minority

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 2021

Karpatskí Nemci/Die Karpatendeutschen/The Carpathian Germans

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 2019

Karpatskí Nemci a ich múzeum. 20 rokov.

Publikácia. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Karpatskonemecký spolok na Slovensku. 20 rokov : založenie, rozvoj.

Publikácia. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Majstri ducha

Katalóg k výstave. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Remeslo a jarmok na Slovensku

Zborník. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Kolektívna vina

Publikácia. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 5

ďalšia >   posledná »