Die kuneschhauerische Mundart von Hauerland

Autor: Renáta Oswaldová

Publikácia, v nemeckom jazyku, sa venuje rozboru nárečia Nemcov v obci Kunešov (Kuneschhau) v sídelnej oblasti Hauerland.
Acta Carpatho-Germanica XVI. Bratislava, 2006, 93 s.