Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku

Autor: Vladimír Rábik

Publikácia popisuje históriu nemeckého osídlenia Šarišskej župy a slovenskej časti Abovskej, Zemplínskej a Užskej župy na severovýchodnom Slovensku v období stredoveku.
Acta Carpatho-Germqanica XIX. Bratislava, 2006, 433 s.