Schemnitzer blutige Eisenbahn

Autor: Stephan Wolf-Slamenikov

Publikácia (v nemeckom jazyku) sa venuje tragickej udalosti, ktorá sa stala v septembri 1944 na železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Represívne akcie niektorých partizánskych skupín sa zameriavali proti ríšskym a karpatským Nemcom už pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Po 29. auguste 1944 sa však postavenie nemeckej komunity zdramatizovalo. V regiónoch ovládaných povstalcami sa nemecké civilné obyvateľstvo stávalo obeťou násilia a vraždenia. V noci na 26. septembra 1944 partizáni a povstalci na železničnej stanici v Banskej Štiavnici zavraždili 83 osôb z transportu civilných občanov nemeckej národnosti, najmä z obcí Píla a Veľké Pole pri Žarnovici.
Acta Carpatho-Germanica XV. Kežmarok, 2005, 63 s.