RASTLINY V ĽUDOVÝCH POVERÁCH RUSÍNOV-UKRAJINCOV VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Kniha Rastliny v ľudových poverách obsahuje cenný materiál o rastlinách, predovšetkým magických, ako aj tú časť ľudovej fytoterapie, ktorá má magický základ.

ODKIAĽ A KEDY....

Publikácia ľudových prevažne ľudových povestí Ukrajincov-Rusínov na Východnom Slovensku s názvom Odkiaľ a kedy... pozostáva z troch kapitol. Okrem vlastných terénnych zápisov v publikácii sú použité aj iné zápisy, či už pochádzajúce z miestnych kroník alebo z periodickej ukrajinskej a inej tlače.

STRATENÉ DREVENÉ CERKVI SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Odborno-populárna publikácia.2019, 80 s.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry č.27

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku s názvom HISTÓRIA A KULTÚRA LEMKOVŠČINY. Hlavný redaktor a zostavovateľ PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.., Svidník 2013, 495 strán, v ukrajinskom jazyku.

Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska

Monografia obsahuje dve časti. V prvej je podaná analýza jednotlivých démonických bytostí. Základom druhej časti publikácie sú autentické terénne zápisy zozbierané prevažne autorkou na území severovýchodného Slovenska za posledné desaťročia 20. storočia. Monografia v ukrajinskom a slovenskom jazyku.

Ľudová architektúra Ukrajincov východného Slovenska

Monografia v ukrajinskom jazyku. Autor si kladie za úlohu detailne zdokumentovať kultúrne hodnoty zachované v ľudovej architektúre a odovzdať ich pre budúce generácie.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 15.2

Súhrnná neperiodická publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 19

Súhrnná neperiodická publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

 

1 | 2 | 3 z 3

ďalšia >   posledná »