Poslanie a história múzea

Poslanie 

V 1983 r. bola v múzeu sprístupnená umelecko-historická expozícia (Galéria Dezidera Millyho) v 10 výstavných sálach na ploche 300 m2. Táto expozícia sa nachádza v zrekonštruovanom klasicistickom kaštieli z prvej polovice 19. stor., ktorý je zapísaný v súpise kultúrnych pamiatok. 

Predpokladom zriadenia expozície bolo darovanie pani Priskou Millyovou prevažnej časti umeleckej pozostalosti svojho manžela múzeu vo Svidníku a následná rekonštrukcia najstaršej svetskej budovy v meste - svidníckeho kašteľa. 

História 

Budova, v ktorej sa nachádza Galéria Dezidera Millyho, pôvodne panská kúria zo 17. storočia bola postavená v prvej polovici 19. storočia v neskorobarokovom slohu. Je najstaršou svetskou budovou vo Svidníku, zapísanou v Štátnom zozname pamiatok. Pre potreby múzea bola zrekonštruovaná a sprístupnená verejnosti v r. 1983. 

Vlastná stavba obdĺžnikového pôdorysu je čiastočne podpivničená a strešnú konštrukciu tvorí manzardový krov. Výstavné priestory galérie pozostávajú z deviatich miestností. Dominantou vstupného vestibulu je drevená plastika s osadenou bronzovou bustou národného umelca akademického maliara Dezidera Millyho. Autorom plastiky je národný umelec Ján Kulich.