Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953

Autor: Soňa Gabzdilová-Olejníková – Milan Olejník

Publikácia približuje osudy karpatských Nemcov na území Slovenska v rokoch 1939 – 1953.
Acta Carpatho-Germanica XII. Bratislava, 2004, 206 s.

Na stiahnutie