Contact

Seat

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18 (entry through Žižkova 16)
Brämerova kúria 
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16 
Contact

e-mail:  mkms@snm.sk
telephone: +421 2 204 91 258 
                  +421 2 204 91 256
web:     www.snm.sk/mkms 

Mgr. Gabriella Jarábik 
Director 
Seat:    Žižkova 18
             810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk        
telephone: +421 2 20491 255
mobile phone:   +421 908 737 814
voip:      291 255
fax:       +421 2 544 12 023