Zákazky SNM 2014


1. Nadlimitné zákazky


2. Podlimitné zákazky


3. Zákazky podľa § 9, ods. 9

Výzva na predloženie CP "Sklenárske práce na výstavu - Ľudovít Štúr (1815-1856) - reformátor slovenskej spoločnosti v kontexte dejín" pre SNM-HM
(PDF, 67,6 kB)

Výzva na predloženie CP "Tlač Zborníka PRÍRODNÉ VEDY, ročník LX"  (PDF, 244,2 kB)

Výzva na predloženie CP "Tlač katalógu, letákov, plagátov a pozvánok k výstave - Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti v kontexte" pre SNM-HM

(PDF, 41,0 kB)Výzva na predloženie CP "Rámovanie, zabezpečenie a balenie výstavy fotografií na leteckú prepravu do Izraela" pre SNM-MŽK

Výzva na predloženie CP "Generálna oprava vežových hodín na hrade Červený Kameň v Častej"

 

Výzva na predloženie CP "Čistiaci a hygienický materiál pre SNM" - SNM a jeho org. útvary

 

Výzva na predloženie CP "Reklamná kampaň pre SNM" pre SNM-CMK

(PDF, 262,4 kB) (PDF, 264,7 kB) (PDF, 223,7 kB) 

Výzva na predloženie CP "Výroba drevených regálov - otvorených aj uzatvárateľných - na knihy, s montážou" pre SNM-AM

(PDF, 898,0 kB) 

Výzva na predloženie CP "Železiarsky materiál" pre SNM-MČK

(PDF, 42,1 kB) 

Výzva na predloženie ponuky "Materiál a náhradné diely na opravu motorových vozidiel podľa rozpisu" pre SNM-MČK

(PDF, 42,4 kB) 

Výzva na predloženie CP "Náhradné diely na kosačky a krovinorezy" pre SNM-MČK

(PDF, 42,3 kB) 

Výzva na predloženie CP "Farby, laky, tmely podľa rozpisu" pre SNM-MČK (PDF, 41,5 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Čistiace prostriedky podľa rozpisu" pre SNM-MČK

(PDF, 42,2 kB) 

Výzva na predloženie CP "Elektromateriál podľa rozpisu zákazky" pre SNM-MČK

(PDF, 42,3 kB) 

Výzva na predloženie CP "Hygienické utierky ZZ, toaletný papier Jumbo a tekuté mydlo" pre SNM-MČK

(PDF, 39,2 kB) 

Výzva na predloženie CP "Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (nie repasované)" pre SNM-MČK

(PDF, 47,3 kB) 

Výzva na predloženie CP "Prevoz výstavy z Maďarska do SNM Martin" pre SNM-MT


Výzva predloženie CP "Reinštalácia a repasácia výstavy Cyril a Metod - Patróni Európy z Vatikánu na Bratislavskom hrade" pre SNM-HM

(PDF, 284,6 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Deinštalácia, balenie a prenos výstav "Umenie a príroda stredovekej Európy" a "Na počiatku bolo Slovi - Ruské Ikony" pre SNM-HM

(PDF, 39,4 kB)
Výzva na predloženie CP "Opravy a údržba EPS" pre SNM-MT
(PDF, 287,1 kB)

Výzva na predloženie CP "Tlač zborníka a kalendária" pre SNM-MT
(PDF, 307,4 kB)

Výzva na predloženie CP "PC technika" pre SNM-HM
(PDF, 241,7 kB)

Výzva na predloženie CP "Kladenie strešnej krytiny na objekte Besiedka na veľkom jazere parku kaštieľa Betliar" pre SNM-MBT
(PDF, 57,6 kB)

Výzva na predloženie CP "Oprava objektov poškodených veternou kalamitou v areáli parku kaštieľa Betliar" pre SNM-MBT
(PDF, 68,5 kB)

Výzva na predloženie CP "Tlačové služby" pre SNM-HM
(PDF, 112,7 kB)

Výzva na predloženie CP "Hygienický a doplnkový tovar" pre SNM-MB (PDF, 49,6 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Hygienické utierky ZZ a toaletný papier Jumbo" pre SNM-HM

(PDF, 51,2 kB) 

Výzva na predloženie CP "Práce v areáli hradu Červený Kameň" pre SNM-HČK

(PDF, 32,7 kB) 

Výzva na predloženie CP "Orezávanie a údržba zelene" pre SNM-MČK

(PDF, 35,2 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi - zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie" pre SNM-SML (PDF, 54,3 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Tonery do multifunkčných zariadení" pre SNM-MT (PDF, 43,1 kB)

 

Výzva na predloženie CP "Demontáž a balenie výstavy - Cyril a Metod pre Vatikán - vo Vatikánskych múzeách" pre SNM-HM

(PDF, 33,8 kB) 

Výzva na predloženie CP "Bezpečnostný trezor s vhodom - 1 ks" pre SNM-HM

(PDF, 47,5 kB)Výzva na predloženie CP "Výkon činnosti technika PO a BOZP" pre SNM-MUK

(PDF, 29,2 kB)

Výzva na predloženie CP "Grafické práce a tlač záložiek a vreckových kalendárikov" pre SNM-MČK (PDF, 25,1 kB)

Výzva na predloženie CP "Poskytovanie parkovania" pre SNM (PDF, 142,7 kB)

Výzva na predkladanie CP "Časopis Pamiatky a múzeá č. 1 a 2" pre SNM - Redakcia SNM

(PDF, 148,2 kB)