Kontakty

Sídlo múzea 

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
Malá hora 2
036 80 Martin 

Korešpondenčná adresa 

SNM – Múzeá v Martine
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea