Kontakty

Sídlo múzea 

SNM – Hudobné múzeum 
Brämerova kúria, Žižkova 18 P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt 

e-mail:   silvia.dydnanska@snm.sk 
telefón: +421 2 204 91 281 
mobil:   +421 918 906 787 
web:     www.snm.sk 

PhDr. Edita Bugalová, PhD.

riaditeľka 

Brämerova kúria,
Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281 

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.

zástupkyňa

Brämerova kúria
Žižkova 18, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 
e-mail:  zlatica.kendrova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 91 286 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea