Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Ako sa k nám dostanete? 

Autobusom z Bratislavy alebo z Trnavy, z autobusu vystúpite na námestí, múzeum sa nachádza v žltom dome nad súsoším Ľudovíta Štúra. 

Prístup do objektu pre návštevníkov ZŤP 

Žiaľ, zdravotne ťažko postihnutí návštevníci si môžu prezrieť len Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a aktuálne výstavy. K ostatným expozíciám vedú úzke schodištia. 

Informácie o expozíciách

Leták Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
(PDF, 169,0 kB)

Broschüre DE (PDF, 2,8 MB)

Folder in English (PDF, 2,8 MB)

Múzeum slovenskej keramickej plastiky (PDF, 1,2 MB)

Museum of the Slovak Ceramic Sculpture (PDF, 1,2 MB)

Museum der slowakischen Keramikplastik (PDF, 1,2 MB)