Otváracie hodiny

Bežné otváracie hodiny:
slovenská verzia textumaďarská verzia textu
Marec – október

Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h (Posledný vstup o 16.30 h)

November – február

Utorok – nedeľa: 10.00 – 16.00 h