Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
Štúrova 84, P. O. BOX 46 
900 01 Modra 

Kontakt 
tel.: +421 33 647 27 65; +421 905 719 273 
e-mail: mls@snm.sk; katarina.hyllova@snm.sk 
Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na: 

tel. +421 33 6472765 

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na: 

tel. +421 33 6472765 

PhDr. Viera Jančovičová

riaditeľka

sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
e-mail: viera.jancovicova@snm.sk 
tel.: +421 33 24 54 103 

PhDr. Beáta Mihalkovičová 

zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Štúrova 84,
900 01 Modra
mail: beata.mihalkovicova@snm.sk 
tel.: +421 33 24 54 102 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea