Kontakty

slovenská verzia textumaďarská verzia textu

Sídlo múzea 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova ul. 18 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Brämerova kúria 
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16 

Kontakt

e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256
web:     www.snm.sk/mkms 

Mgr. Gabriella Jarábik 

riaditeľka 

sídlo:    Žižkova 18,
             810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk        
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:      291 255
fax:       +421 2 544 12 023 

Kontakty na zamestnancov múzea
Ďalšie objekty múzea