Vstupné

Prehliadka Pálfiho okruh
Dospelý 1 osoba 12,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Vstup na I. nádvorie 1,00 €
Prehliadka Huňadyho okruh
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS, prvá streda v mesiaici zdarma
Vstup na I. nádvorie               1,00 €
Prehliadka komplexná (Pálfiho okruh a Huňadyho okruh)
Dospelý 1 osoba 16,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 10,00 €
Študent do 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 10,00 €
Držiteľ ZŤP 10,00 €
Držiteľ ZŤP-S + sprievodca (2osoby) 10,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov  7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov  3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS zdarma
 


Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup max. 4 osoby) 150,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním na komerčné účely (štáb do 10 osôb) 300,00 €/h