Vstupné

Prehliadka Zámockého okruhu alebo Galerijného okruhu
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 8,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Prehliadka komplexná Zámocký a Galerijný okruh
Dospelý 1 osoba 15,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 10,00 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 9,00 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS, prvá nedeľa v mesiaici zdarma
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup max. 4 osoby)
150,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup 5 až 10 osôb)
300,00 €
Nočná prehliadka zámku - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba -
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august* -
Škola v múzeu - Dočasne zrušené!
Dospelý 1 osoba -
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov -
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov
Príplatok k vstupnému - Dočasne zrušené!
Za lektorský výklad v cudzom jazyku za 1 výpravu
(okrem anglického a nemeckého jazyka)
15,00 €

*Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.

Špeciálne programy 

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru (podrobnosti v sekcii Program / Podujatia).