Vstupné

Prehliadka Pálfiho okruh
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Príplatok k vstupnému za sprievodcu (dieťa do 6 rokov neplatí) 1,00 €
Prehliadka Huňadyho okruh
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS, prvá streda v mesiaici zdarma
Príplatok k vstupnému za sprievodcu (dieťa do 6 rokov neplatí)               1,00 €
Prehliadka komplexná (Pálfiho okruh a Huňadyho okruh)
Dospelý 1 osoba 15,00 €
Dôchodca nad 65 rokov 9,50 €
Študent do 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 9,50 €
Držiteľ ZŤP 9,50 €
Držiteľ ZŤP-S + sprievodca (2osoby) 9,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov  7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov  3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS zdarma
Prehliadka Zimného okruhu   
Dospelý 1 osoba    13,00 €
Dôchodca nad 65 rokov, študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, 
držiteľ ISIC, EURO 26,    držiteľ ZŤP, Držiteľ ZŤP-S + sprievodca /2 osoby/
8,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov  6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov, držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS zdarma

Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup max. 4 osoby) 150,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním na komerčné účely (štáb do 10 osôb) 300,00 €/h