Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek  
Hrad Modrý Kameň  
Zámocká 1 
992 01 Modrý Kameň 

Kontakt 

e-mail:  hradmodrykamen@snm.sk 
telefón: +421 47 24 54 100  

Telefón v priebehu víkendov 

+421 47 2454 105 
+421 47 2454 103 

Mgr. Helena Ferencová 

riaditeľka 

sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň 
e-mail: helena.ferencova@snm.sk 
telefón: +421 47 4870 194 
mobil: +421 918 665 392 

Mgr. Erika Antolová 

zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
e-mail:  erika.antolova@snm.sk 
telefón: +421 47 2454 106
mobil:   +421 918 665 391 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea