Vstupné

Vstupné platné od 16. 12. 2023
SNM – Historické múzeum a Klenotnica

Základné vstupné      

14 €

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, EURO 

7 €

Školské skupiny (ZŠ a SŠ) 

3 €

Školské skupiny (VŠ) 

5 €

Rodinné vstupné 1 + 2
(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 

18 €

Rodinné vstupné 2 + 3
(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 

33 €

Vstupné na podujatia
(komentované prehliadky, autorské sprevádzania)

7 €

Ročná vstupenka (neprenosná, platná len pre 1 osobu, platná 1 rok od zakúpenia, vstup na výstavy SNM – Historického múzea) 

30 €

 

Vstupné na výstavu Česká a slovenská architektúra. Panoráma architektúry 1918 - 2023

Základné vstupné (dospelí) 

8 €

Žiaci, študenti s platným ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, Euro 26 

4 €
 
Vstupné do Klenotnice

Základné vstupné

4 €

Žiaci, študenti s platným ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, Euro 26

2 €

 

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, UNESCO, Zväzu múzeí Slovenska, Asociácie múzeá a galérií ČR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR, zamestnanci kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba)

zdarma

Držitelia Bratislava Card  

zdarma

Prvá streda v mesiaci

zdarma

 

Lektorovanie na objednávku min. 5 dní vopred

V slovenskom jazyku - skupina do 5 osôb

20 €/hodina

V slovenskom jazyku - skupina od 6 do 25 osôb

15 €/hodina

V cudzom jazyku – skupina do 5 osôb

30 €/hodina 

V cudzom jazyku – skupina od 6 do 25 osôb

25 €/hodina 

Vzdelávacie programy pre školské skupiny 

15 €/hodina 

 

Vstupné na výstavy a expozície mimo otváracích hodín

Platné vstupné (min. 10 návštevníkov) 

30 €/osoba 

 

Lektorovanie mimo otváracích hodín 

V slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov) 

50 €/hodina 

V cudzom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov)  

100 €/hodina

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 10 pracovných dní vopred. 

 

Foto svadba v expozícií 

100 €

 
50 %  zľava na parkovanie na prvé 3 hodiny pri zakúpení vstupenky do múzea

Pri zakúpení vstupenky do múzea predložte v pokladni parkovaciu kartu na ktorú vám bude uplatnená zľava. Parkovanie je v garážach priamo pod hradom.

 
Pokladňa 

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok)

 

Kontakt pre objednávky 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
tel.:     +421 220 483 110; +421 915 993 301 

Pokladňa
telefón: +4212 204 83 122 

 

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa 
Základné vstupné Vstup zdarma

Umiestnenie pokladne

Pokladňa na Bratislavskom hrade, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka