Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Oznam

SNM – Hudobné múzeum v Bratislave sprístupňuje svoje zbierky bádateľom po dohode termínu. V prípade záujmu o odbornú konzultáciu nás kontaktujte mailom na adrese zlatica.kendrova@snm.sk alebo na telefónnom čísle 02/5249 1286.

Rekonštrukcia kaštieľa Dolná Krupá 

Z dôvodu rekonštrukčných prác je Kaštieľ Dolná Krupá uzatvorený. Park je otvorený podľa otváracích hodín.

Ako sa k nám dostanete? 
Bratislava 

Hudobné múzeum sídli na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Na tejto ulici sídlia aj ďalšie tri múzeá SNM, a to Archeologické múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Návštevu múzeí možno spojiť (jednotné vstupné do všetkých múzeí). Žižkova ulica sa nachádza pod hradným kopcom pri nábreží Dunaja.

Najbližšie zastávky MHD: zastávka autobusov s názvom Most SNP alebo Chatam Sófer, zastávka električiek s názvom Chatam Sófer. 

Dolná Krupá 

Obec Dolná Krupá sa nachádza 11 km severne od krajského mesta Trnava, asi 60 km od hlavného mesta SR Bratislavy. 

Individuálna doprava 

  • Z Trnavy: smer Jaslovské Bohunice, pri vychádzaní z mesta odbočka z posledného kruhového objazdu na Špačinskej ceste; cesta 3. triedy vedie priamo do Dolnej Krupej; 
  • Od Senice: smerom na Trnavu po ceste 1. triedy č. 51, v obci Trstín za kostolom odbočka vľavo na Vrbové a Piešťany – cesta 2. triedy č. 502, ďalej prvá odbočka vpravo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú; 
  • Od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy;
  • Od Vrbového, resp. Chtelnice: po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, za obcou Naháč odbočka vľavo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú. 

Hromadná doprava 

  • Autobusové spojenie z Trnavy z autobusovej stanice (susediacej so železničnou stanicou), zastávka č. 8.